Hypotheekakte te ingewikkeld

9 mei 2018

De Universiteit Utrecht kreeg van de Vereniging Eigen Huis de opdracht om onderzoek te doen naar taalgebruik in hypotheekaktes. Zijn ze begrijpelijk voor de gewone burger? En zo niet: waarom dan niet? De uitslag verrast vast niet: de aktes behoren tot de moeilijkste teksten die wij in het Nederlands kennen.

Een te hoog lettergemiddelde

Er zijn vier verschillende componenten die een hypotheekaktetekst zo ingewikkeld maken. Er worden te veel lange woorden gebruikt, te lange zinnen gemaakt, er wordt teveel vaktaal gebruikt en de zinnen zijn moeilijk opgebouwd. Bijvoorbeeld die te lange woorden: ze zijn gemiddeld bijna zes letters lang. Alleen wetenschappelijke teksten en verkiezingsprogramma’s komen aan een zelfde gemiddelde per woord.

Te lange zinnen

Dan wat betreft die te lange zinnen in hypotheekaktes: de teksten bestaan uit zinnen van gemiddeld 19,6 woorden. Alleen in wetenschappelijke teksten zijn de zinnen gemiddeld uitgebreider. Daarnaast staat de tekst bol van vaktaal en worden de zinnen op een complexe manier opgebouwd. Dit concludeerde het onderzoeksteam uit 42 hypotheekaktes van 21 verschillende aanbieders.

Meer begrip

Het blijkt dat nu iets meer dan de helft van de mensen een ‘normale’ hypotheekakte begrijpt. Dat is al best een grote groep als je het voorgaande in ogenschouw neemt. Toch wil Vereniging Eigen Huis actie ondernemen. De tekst moet volgens de onderzoekers namelijk door taalwetenschappers wel zo verbouwd kunnen worden, dat ten minste twee derde van de mensen het begrijpt – én dat nog steeds aan alle juridische eisen van de akte wordt voldaan.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Schoongrondverklaring

Een schoongrondverklaring is een juridische verklaring waaruit blijkt dat de geleverde grond niet is verontreinigd met één van de stoffen die benoemd zijn in de 'leidraad Bodemsanering'.