Hypotheekaflossing kwijt door gebruik oud rekeningnummer

17 april 2019

Heb jij wel eens iets overgemaakt naar een verkeerd of oud rekeningnummer? Vaak loopt zo’n fout met een sisser af en wordt het bedrag netjes teruggeboekt. Een klant van de ING had meer pech en raakte zo €43.800 extra aflossing op z’n hypotheek kwijt. Hoe precies?

Verandering in procedure

Tot en met 2012 moest de klant extra aflossingen op zijn hypotheek overmaken naar een bepaald, aan zijn lening verbonden rekeningnummer. Tijdig wordt deze persoon er door de bank van op de hoogte gesteld dat de procedure gaat veranderen. Extra aflossingen mogen vanaf 2013 naar het centrale ING hypothekenrekeningnummer.

Rekeningnummer overgezet

Tussen 2012 en 2017 doet de klant vervolgens nog vijf extra aflossingen op het oude, officieel niet meer in gebruik zijnde rekeningnummer. Toch worden de bedragen nog netjes verwerkt als aflossing op zijn hypotheek. In juni 2017 wordt dit rekeningnummer (officieel al jaren niet meer in gebruik), toegewezen aan een particulier als betaalrekening. Hier is de klant nog eens extra door de bank van op de hoogte gebracht.

Verduistering

In januari 2018 gaat het dan mis. Voor de zesde keer wil de klant een flink bedrag aflossen op zijn hypotheek, en maakt vanaf zijn SNS-betaalrekening bijna €44.000 over op het ‘oude’ rekeningnummer, dat inmiddels iemand anders toebehoort. Na een aantal weken komt de klant erachter wat er is gebeurd, en doet aangifte van verduistering, want de nieuwe eigenaar van de rekening heeft het bedrag niet teruggestort.

Klacht naar het Kifid

Na een aantal maanden dient de klant ook een klacht in bij de ING en eist dat de grootbank het verdwenen bedrag vergoedt (inclusief de rente). Uiteindelijk komt het bij het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) terecht. De klant vindt dat de bank haar zorgplicht heeft geschonden door het rekeningnummer binnen vijf jaar aan iemand anders te geven. Hier is het Kifid ’t niet mee eens, vooral niet om dat de klant op de hoogte was van de gewijzigde procedure voor extra aflossen.

Belangrijke les

Hoe spijtig en zuur ook, de klant is zelf verantwoordelijk voor het handelen naar een oude procedure die niet meer geldt. Een harde les voor de klant, maar ook voor ons: check eens in de zoveel tijd of er iets is gewijzigd in de rekeningnummers waar je dit soort grote bedragen naar overmaakt. Of de klant op een andere manier zijn geld kan terugkrijgen, is niet (bij ons) bekend.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Woningdichtheid

De woningdichtheid is het aantal woningen per oppervlakte-eenheid, uitgedrukt per hectare. Er is een onderscheid tussen netto woningdichtheid (oppervlakte voor de tuinen, woningen, blokgroen en bijbehorende verharding) en bruto woningdichtheid …