Hypotheek voor werknemers zonder vast contract

3 februari 2011

HOUTEN – Brancheorganisatie voor de uitzendsector, De ABU, gaat zicht hard maken voor een hypotheek voor uitzendkrachten. Nu nog is het voor werknemers zonder vast contract zeer moeilijk om aan een hypotheek te komen.

Directeur van De ABU, Aart van der Gaag, geeft aan nog geen bank te hebben gevonden die bereid is zijn nek hiervoor uit te steken. Van der Gaag benadrukt dat hiervoor eerst een doorbraak nodig is in het algehele denken. Dit aangezien de arbeidsmarkt voor een groot deel flexibel is geworden, het aantal flexwerkers is gestegen tot maarliefst 34% van het gehele personeelsbestand, maar de samenleving nog totaal niet is ingericht op flexibele krachten.

Van der Gaag benadrukt tevens het belang van de rol die de overheid speelt bij de tot stand koming van een dergelijke cultuuromslag. De huidige wetgeving is, niet in de laatste plaats op het gebied van sociale zekerheid, nog te veel gericht op het oude ideaalbeeld van de baan met vast contract. Echter werkt inmiddels één op de drie mensen op flexibele basis. Ook is het zo dat ruim 60% van de werknemers die van baan wisselen eerst een tijdelijk contract krijgen. Meteen een contract voor onbepaalde tijd is slechts voor een enkeling weggelegd.

Dit alles maakt dat het volgens Van der Gaag noodzakelijk is dat men anders gaat denken, niet alleen wat betreft het verstrekken van hypotheken aan flexwerkers met een regelmatig jaarinkomen, maar ook over opleidingsfondsen en pensioenen binnen deze arbeidsgroep.

Bron: Telegraaf.nl

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Ongebouwde eigendommen

Ongebouwde eigendommen zijn onroerende zaken die niet bebouwd zijn zoals een perceel bosgrond of een stuk bouwgrond.