Hypotheek met NHG voor startende flexwerkers en zzp’ers

27 juni 2019

Vanaf dit najaar wordt het makkelijker voor starters met een flexibel inkomen om een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie af te sluiten. In een brief naar de Tweede Kamer meldt minister Ollongren dat er verder gaat worden geëxperimenteerd met de zogenaamde Arbeidsmarktscan.

Starter zonder vast contract

De NHG lijkt in deze tijden van economische voorspoed en oververhitting op de huizenmarkt niet echt meer nodig, maar juist voor een bepaalde doelgroep wel: de starter zonder vast contract. Een groot deel van de gebruikers van de Nationale Hypotheekgarantie is sowieso starter, dat is precies de groep waar de garantie ooit voor in het leven werd geroepen.

Proeven met de Arbeidsmarktscan

Normaliter wordt er bij het bepalen of en hoeveel hypotheek iemand kan krijgen, gekeken naar het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie jaar. Dit kan ingewikkeld worden voor de starter die net in loondienst is en voor de flexwerker en zzp’er. Daarom heeft Ollongren met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) afgesproken om proeven te doen met de ‘Arbeidsmarktscan’.

De score bepaalt

De Arbeidsmarktscan is een (al bestaande) online test waarin allerlei gegevens aan elkaar worden gekoppeld, zoals opleiding, werkervaring, de regio waar je woont en werkt, de ontwikkelingen in ‘jouw’ branche en werkeloosheidscijfers. Aan de hand hiervan worden je arbeidsmarktkansen voor de komende vijf jaar in een score uitgedrukt. Is die hoog genoeg, dan is een hypotheek met NHG voor jou mogelijk.

NHG

De Nationale Hypotheek Garantie is in 1993 opgericht door het voormalig ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu én de Vereniging Nederlandse Gemeenten met als doel om het voor zoveel mogelijk mensen mogelijk te maken een huis te financieren. NHG houdt in dat Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen garant staat voor de terugbetaling van de hypotheeklasten aan de geldverstrekker.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Aftrekpost

Een aftrekpost is een bedrag dat je in mindering mag brengen op je belastbaar inkomen voor je belastingaangifte . Een voorbeeld hiervan is de betaalde hypotheekrente. De afsluitkosten die je maakt voor …