Hypotheek afsluiten bij bank óf verzekeraar?

3 juli 2018

Recent nam de directeur van De Nederlandsche Bank, Jan Sijbrand, afscheid. Met een mooi feest, maar ook met een waarschuwing, die hij onder andere toelichtte in een interview in het FD. De komende jaren komt er op de hypotheekmarkt een sterkere tweedeling tussen banken en andere financiers (zoals pensioenfondsen en verzekeringen).

Weggedrukt

Sijbrand onderhandelde in 2017 in Basel samen met andere centrale banken over de nieuwe eisen voor financiële buffers in het bankwezen. Hier worden eens in de zoveel tijd nieuwe, internationale afspraken over gemaakt. De scheidend directeur is niet blij met de uitkomst: hij ziet dat bepaalde financiële producten worden bevoordeeld, en anderen juist weggedrukt. Dat laatste gebeurt met hypotheken.

Te veel (risico)kapitaal

Hoe gaat dat wegdrukken en bevoordelen dan in zijn werk? Nederlandse (groot)banken die veel hypotheekleningen verstrekken, gaan de gevolgen van de nieuwe regels het meeste merken. Zij mogen nog maar zeer beperkt inschattingen maken over de risico’s van hun hypotheekleningen. Kort gezegd: ze moeten veel te veel (risico)kapitaal aanhouden voor een hypotheek, en voor een bedrijfslening juist te weinig.

Veranderingen op komst

Verzekeraars en pensioenfondsen daarentegen vallen onder andere toezichtregels dan banken. Zij hoeven minder geld opzij te zetten als risicobuffer, waardoor ze in veel gevallen goedkopere hypotheken kunnen verstrekken dan de gemiddelde bank.

Het nieuwe beleid, de nieuwe kapitaaleisen waar het hierover gaat, zijn eind 2017 internationaal aangenomen. Banken hebben tien jaar de tijd om aan de nieuwe regels te voldoen. Komende jaren zullen de gevolgen dus waarschijnlijk goed zichtbaar worden op de Nederlandse hypotheekmarkt.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Onderhandse verkoop

Een onderhandse verkoop is de verkoop van een pand op de vrije markt.