Hypotheek aflossen met levensverzekering

14 augustus 2013

HOUTEN –Een levensverzekering vervroegd opnemen om met het geld dat vrijkomt de hypotheek af te lossen. Dit is een van de mogelijkheden die de coalitie van VVD en PvdA bekijkt in het kader van het bezuinigingspakket van het kabinet.

Bronnen binnen de coalitie melden dat de mogelijkheid om huiseigenaren de levensverzekering vervroegd te laten opnemen al eerder zijn besproken. Of deze het uiteindelijke pakket gaat halen is nog niet besloten. Aankomende maandag komt de top van de coalitie voor de eerste maal weer bijeen na het zomerreces.

De mogelijkheid om de hypotheek af te lossen met geld uit een levensverzekering zou een besparing zijn voor de schatkist doordat overheid minder geld kwijt is aan hypotheekrenteaftrek. Ook wordt de mogelijkheid gezien als een stimulans voor de economie. Dit omdat geld dat vastzit in de levensverzekering wordt gebruikt om de hypotheek af te lossen, waardoor burgers minder maandlasten hebben en dat geld kunnen besteden aan andere zaken. Tevens geeft het banken de ruimte om nieuwe kredieten te verstrekken aan bijvoorbeeld het midden- en kleinbedrijf.

Voor de zomer al pleitte PvdA-leider Diederik Samsom voor het lostrekken van vermogen dat nu vastzit bij pensioenfondsen, woningcorporaties en burgers om zo de economische groei aan te jagen. Premier Mark Rutte sloot zich hierbij aan en stelde dat het kabinet zoekt naar mogelijkheden om ‘extra zuurstof in de economie te krijgen’.

Het Verbond van Verzekeraars is minder positief over de eventuele plannen van het kabinet en noemt deze “ronduit kortzichtig”. Het verbond stelt dat dit in bijna alle gevallen niet in het belang van de klant zal zijn, “tegenover het gewin op de korte termijn voor de overheid staat een verlies voor de consument. Dit loopt een aanzienlijke opbouw van kapitaal mis in zijn kapitaal- of beleggingsverzekering eigen woning. Hij blijft dus met een schuld zitten. Daarnaast loopt de consument na aflossing het voordeel van zijn hypotheekrenteaftrek mis.”

Belangenbehartiger van woekerpolishouders Polis Repair benadrukt dat als het plan van het kabinet waarheid wordt, consument eerst door moeten laten rekenen of het voordelig voor ze zou zijn om een levensverzekering vervroegd in te lossen. Daarbij moet gekeken worden naar afkoopwaarde van de polis, de hypotheeklast en de belastingaftrek. Pas dan valt te zien of de hypotheek versneld aflossen een goed idee is.

Bron: Telegraaf

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Bij het aangaan van een verplichting, bijvoorbeeld een hypotheek, stelt men één of meerdere personen persoonlijk aansprakelijk voor de verantwoordelijkheden die aan die verplichting zitten. Deze personen zijn dan aansprakelijk …