Huurders vaker in geldproblemen

14 september 2021

Het komt niet als een verrassing: uit nieuw onderzoek van de Rabobank blijkt dat huurders financieel veel kwetsbaarder zijn dan huiseigenaren. De verhouding tussen huur en inkomens knelt steeds vaker. Duizenden mensen vroegen hier recent tijdens het Woonprotest aandacht voor.

Kwetsbare financiële positie

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 1447 respondenten. De resultaten zijn op z’n minst zorgwekkend. Het is voor huurders, ook in de vrije sector, steeds lastiger om de torenhoge woonkosten op te brengen. Deze woonlasten maken hen financieel veel kwetsbaarder dan woningeigenaren.

Verschillen in inkomen

‘Maar,’ denk je dan misschien: ‘verdienen huurders gewoon niet simpelweg minder en zijn ze daarom kwetsbaarder?’ In het onderzoek is juist rekening gehouden met verschillen in inkomen, in gezinssamenstelling en in leeftijd. Uit eerder onderzoek van de Rabobank bleek al dat huurders steeds minder geld overhouden om te sparen door hoge huurkosten. Uit dit onderzoek blijkt dat het zelfs steeds moeilijker wordt voor deze groep om rekeningen op tijd te betalen.

Uitwijken naar huursector

Een steeds grotere groep wijkt noodgedwongen uit naar de huursector, omdat kopen voor hen onbetaalbaar is op de krappe, oververhitte markt. Door de hoge huurkosten kan er nauwelijks gespaard worden, waardoor een koopwoning, en dus meer financiële stabiliteit, nog onbereikbaarder wordt.

Urgentie

Het lijkt een probleem zonder (directe) oplossing, maar dat geloven de demonstranten van het Woonprotest dat recent plaatsvond niet. Ze verwachten dat zowel de lokale als de landelijke overheid de hoge huren in de vrije sector kunnen aanpakken, dat de lange wachtlijsten voor sociale huur kunnen slinken en dat het aantal daklozen (dat afgelopen jaar verdubbelde), teruggebracht kan worden. Als de urgentie maar doordringt bij ‘onze’ bestuurders.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Restschuld

De restschuld is het gedeelte van de oorspronkelijke lening dat nog open staat.