Huizenkoper vertrouwt het niet meer

17 juli 2008

HOUTEN – Uit onderzoek van de postbank blijkt dat het vertrouwen van huizenkopers is gedaald in het tweede kwartaal van 2008. De stijgende hypotheekrentes en de verwachte daling van het aantal verkochte huizen zijn belangrijke graadmeters voor het verlies van vertrouwen.

Sinds 2006 publiceert de postbank het WoonBericht met daarin de woonindex welke tot op heden nog niet zo laag is geweest als in het tweede kwartaal van 2008. De woonindex kwam uit op een historisch lage stand van 94, wat 6 punten minder is dan het kwartaal daarvoor. Het WoonBericht geeft aan dat het aantal koopwoningbezitters, welk van mening is dat het een ongunste periode is om een huis te kopen, groter is dan vorig kwartaal.

Ondanks dit nieuws van de Postbank, publiceerde het NVM vorige week nog dat de Nederlandse woningmarkt stabiel blijft op basis van de kwartaalcijfers van de NVM. Ondanks de sombere voorspellingen over de economie waren de huizenprijzen niet lager en was er ook geen afnemende vraag aldus het NVM. De NVM handhaaft dan ook haar eedere prognose; een prijsstijging van 2 procent over heel 2008.

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Vrije verkoopwaarde

De vrije verkoopwaarde is de waarde in het normale handelsverkeer wanneer de woning niet verhuurd is en leeg wordt opgeleverd (‘vrij van huur en gebruik’). De vrije verkoopwaarde wordt ook …