Huizenbezitters met (te) hoge rente sluiten nauwelijks over

28 maart 2018

Volgens een onderzoek dat de GfK recent uitvoerde in opdracht van ABN Amro, blijkt dat een derde van de huiseigenaren vindt dat hij een hoge tot zeer hoge rente betaalt. Deze groep heeft vaak een rente van 4% of hoger, wat flink afsteekt tegen de huidige hypotheekrente. Maar oversluiten, ho maar…

Tevreden hypotheekrentebetalers

Het onderzoek is gehouden onder zo’n 1200 huizenbezitters. Waar een derde de rente dus (te) hoog vindt, is bijna 40% juist heel blij met zijn of haar hypotheekrente, zij vinden ‘m juist ‘laag tot zeer laag’. Van deze groep betaalt dan ook meer dan 75% minder dan 3% rente. Van deze groep tevreden klanten heeft een derde ook al eens zijn hypotheek overgesloten om gebruik te maken van een lagere hypotheekrente. Deze cijfers zijn wel anders bij de groep die vindt dat ze teveel rente betalen.

Financieel voordeliger

Volgens de onderzoeksresultaten zou maar 15% van de mensen die vinden dat ze teveel hypotheekrente betalen de stap nemen om hun lening over te sluiten. Dit is best gek, gezien de voordelen die het oplevert. Veel mensen geven als grootste reden de boeterente die ze moeten betalen. Dat zijn inderdaad fikse bedragen, maar uit het onderzoek blijkt ook dat diegenen die wel hebben overgesloten er ondanks de boeterente  op den duur financieel voordeliger uitkomen.

Ratio of de emotie?

Menno Luiten, commercieel directeur van Munt Hypotheken, durft wel een verklaring te geven voor het feit dat zo weinig mensen de stap wagen om over te sluiten. Het is ons emotionele brein dat dan spreekt, zo meent hij. Het rationele brein is bezig met de lange termijn, terwijl ons emotionele brein altijd op zoek is naar directe bevrediging, en daar altijd de voorkeur aangeeft boven een meer onzekere – maar grotere – beloning in de toekomst. Daarbij: het is toch veel makkelijker om gewoon een nieuwe rentevaste periode af te sluiten bij je vaste geldverstrekker dan al dat gedoe van het overstappen naar een ander?

Behoor jij tot de 15% die de overstap durft te wagen en laat je je ratio spreken? Neem vrijblijvend contact met ons op voor een oversluitadvies op maat.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Meldingsplicht bouwwerk

Voor bouwwerken geldt tegenwoordig geen meldingsplicht meer. Als je aan alle voorwaarden voor bouwvergunningsvrij bouwen voldoet, mag je bouwen zonder dit bij de gemeente te melden. De meldingsplicht gold tot …