Huishoudens niet in problemen als hypotheekrente stijgt

29 april 2016

Kunnen huishoudens die nu een hypotheek afsluiten tegen de extreem lage hypotheekrente de hypotheek nog wel betalen als de hypotheekrente stijgt? Dat vroeg Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank zich op 13 april bezorgd af. Onderzoekers van Rabobank concluderen in hun themabericht van 29 april dat hypotheekhouders een rentestijging kunnen hebben áls die ooit komt.

Hogere hypotheekrente geeft geen financiële problemen

De meeste huizenkopers kiezen voor een hypotheek met een rentevaste periode van tien jaar. Klaas Knot verwacht dat de hypotheekrente over tien jaar hoger is dan nu en vroeg zich af of huishoudens over tien jaar in de problemen zouden komen als de rente dan hoger is dan nu. Rabobank verwacht niet dat de rente binnen afzienbare tijd stijgt, maar ooit zal dat kunnen gebeuren. Uit de analyse die de bank heeft gemaakt blijkt dat een hogere hypotheekrente voor veel huishoudens geen aanzienlijke financiële problemen zal geven.

140 euro per maand

Rabobank heeft berekend dat mocht de hypotheekrente in tien jaar tijd stijgen naar 5,75 procent, dan zouden huishoudens gemiddeld 140 euro bruto extra per maand kwijt zijn. Een bedrag dat de meeste huishoudens kunnen opvangen, zeker wanneer de lonen stijgen. De hypotheeklasten komen ook bij een rente van 5 tot 6 procent in de meeste gevallen niet uit boven de maximale financieringslastpercentages die het Nibud uitrekent. Jongeren lopen het meeste risico, maar omdat zij het vaakst kiezen voor een annuïtaire hypotheek valt ook bij hen het risico mee. Over tien jaar is namelijk een aanzienlijk deel van de hypotheek al afgelost. Bovendien zijn de eisen vanuit het Rijk streng.  Gemiddeld betalen huizenbezitters nu 4 procent rente. De rente op nieuwe hypotheken is gemiddeld 2,8 procent.

Bekijk de actuele hypotheekrente.

Auteur: Janet de Vos

Over hypotheken

Gemengde verzekering

Een gemengde verzekering is een kapitaalverzekering die zowel bij overlijden van de verzekerde als bij het in leven zijn van de verzekerde op een bepaalde datum tot uitkering komt.