Huiseigenaren hebben recht op droge voeten

10 augustus 2007

Driekwart van de Nederlanders vindt dat overstromingsschade verplicht moet worden opgenomen in opstalverzekeringen, zo blijkt uit een onderzoek van de Vereniging Eigen Huis (VEH).

Het onderzoek is gehouden in het kader van de nieuwe wet Verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken. VEH juicht toe dat er een wet wordt ingevoerd waarmee een zorgplicht op gemeenten wordt gelegd als het gaat om het voorkomen of beperken van structurele grondwaterproblemen, maar verantwoordelijk voor het grondwaterpeil wordt de gemeente niet. "Dat betekent dat woningeigenaren nog steeds van het kastje naar de muur worden gestuurd om schade te verhalen die is ontstaan door wateroverlast."

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Juridische looptijd

De juridische looptijd is de looptijd waarvoor een overeenkomst, zoals een overeenkomst van geldlening gesloten is. Deze looptijd hoeft niet gelijk te zijn aan de economische looptijd van een hypothecaire …