Houders van een lijfrentepolis, opgelet!

4 december 2007

HOUTEN – De verschillen tussen de lijfrente-uitkeringen zijn enorm. Switchen naar een andere maatschappij kan al snel tot € 10.000 opleveren, meldt Expiratieshop.nl.
 
De komende maanden vallen voor miljarden euro’s aan lijfrentekapitalen vrij. Tienduizenden inwoners van Nederland gaan binnenkort bericht ontvangen, dat hun lijfrente komt te vervallen. Daarbovenop is er voor hen nog meer goed nieuws: analisten voorspellen een concurrentieslag, die consumenten duizenden euro's extra lijfrente gaat opleveren.

In de tachtiger en negentiger jaren hebben veel mensen een lijfrenteverzekering afgesloten als aanvulling op hun pensioen. Een aantal van deze personen gaat binnenkort met pensioen, maar de grootste groep pas over een paar jaar. Men schat dat er de komende twee tot drie jaar € 25 miljard vrijkomt. Deze bedragen zullen worden omgezet in lijfrentes, waardoor men periodiek een uitkering krijgt. Reden voor Expiratieshop.nl om de verschillen tussen lijfrente-uitkeringen naar voren te brengen.

Expiratieshop.nl maakt een vergelijking van de lijfrente-uitkeringen bij vrijwel alle verzekeraars in Nederland om te bekijken waar een klant het beste zijn/haar lijfrente kan afsluiten. “Er zijn grote verschillen tussen verzekeraars, zoals Reaal, Fortis, Winterthur en vele anderen, waardoor het veelal zeer de moeite loont om een goede vergelijking te laten maken tussen de verschillende aanbieders het is zeer zeker de moeite waard om dit nader uit zoeken en alle partijen mee te nemen”, aldus Roel van de Vuurst van Expiratieshop.nl.
Verder blijken er ook grote verschillen tussen maand- en jaaruitkeringen te bestaan. Verzekerden die kiezen voor een jaaruitkering in plaats van een maanduitkering kunnen duizenden euro’s meer uitgekeerd krijgen, omdat een verzekeringsmaatschappij op deze manier kan besparen op administratieve lasten.

Veel mensen zijn in de veronderstelling dat zij niet mogen overstappen naar een andere verzekeraar. Dit is echter niet het geval, want op de einddatum kan men het beschikbare lijfrentekapitaal zonder extra kosten bij elke gewenste verzekeraar onderbrengen. Het kapitaal moet wel rechtstreeks naar de maatschappij worden overgemaakt en niet naar een eigen bank- of gironummer. Indien men wil overstappen, dient men alleen een verzoek in te dienen bij de huidige verzekeringsmaatschappij. Die is vervolgens verplicht het kapitaal over te hevelen naar de nieuwe maatschappij.

Een actieve consument kan mogelijk duizenden euro’s extra ontvangen door de lijfrentes goed te vergelijken. Expiratieshop.nl vergelijkt de lijfrente-uitkeringen van vele verzekeraars teneinde haar relaties gegarandeerd de beste oplossing te kunnen bieden. En ook al doet de verzekeraar waar het lijfrentekapitaal al die jaren is opgebouwd een ogenschijnlijk scherp aanbod, blijkt toch dat het elders vaak nog voordeliger kan.

Van de Vuurst verwacht een hevige concurrentieslag tussen de verschillende verzekeringsmaatschappijen, die consumenten een groot voordeel kan opleveren.

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Inboedelverzekering

Wat is een inboedelverzekering? Brand, inbraak, waterschade, vandalisme: een inboedelverzekering zorgt ervoor dat je een vergoeding krijgt wanneer spullen in huis beschadigen. Denk hierbij aan kleding, elektrische apparaten en meubels. Eigenlijk alles …