Hogere belasting dure woningen wordt in fases ingevoerd

22 november 2007

Houten – Het kabinet voert een hogere belasting over woningen met een waarde van meer dan 1 miljoen euro niet in één keer in, maar faseert de invoering van de verhoging van het eigenwoningforfait naar 2,35 procent over acht jaar. Dat heeft staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën) woensdag tijdens de bespreking van de belastingmaatregelen voor volgend jaar aangegeven.

Te grote lastenverzwaring
Het verhogen van het eigenwoningforfait stond op de planning voor 2009, als een van de maatregelen om een hogere bijdrage te vragen van de hogere inkomens. Volgens De Jager betekent het ineens verhogen van het eigenwoningforfait een te grote lastenverzwaring voor de betrokken woningeigenaren. Hiermee komt hij het CDA tegemoet, die tegenstander is van deze maatregel. Inmiddels hadden ook coalitiegenoten PvdA en ChristenUnie zich achter het CDA geschaard dat het wenselijk was om het voorstel aan te passen.

In 2009 zal wel het nu nog geldende plafond van 1,6 miljoen euro komen te vervallen. Voor woningen boven die waarde wordt nu nog een vast maximum betaald.

Pensioenpremies
De Jager wil het CDA ook tegemoetkomen in haar bezwaren tegen de voorgestelde beperking van de aftrek van pensioenpremies voor inkomens boven de 185.000 euro. Het kabinet is bereid alternatieven te bestuderen, zoals het zwaarder belasten van bonussen in het bedrijfsleven en gouden handdrukken.

De staatssecretaris ontkende dat er sprake is geweest van 'koehandel' binnen de coalitie van CDA, PvdA en ChristenUnie bij de aanpak van topinkomens. De oppositie vermoedt dat het CDA haar zin heeft gekregen bij de topinkomens in ruil voor uitstel van de discussie rond versoepeling van het ontslagrecht. Dat laatste punt ligt erg moeilijk bij PvdA en ChristenUnie.

Bron: zibb.nl

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Legataris

Een legataris is een ontvanger van een legaat. Deze persoon heeft recht op bepaalde in het testament omschreven goederen. De legataris is schuldeiser van de boedel en is in tegenstelling tot …