Hoe wordt je maximale hypotheek berekend?

1 mei 2019

Op onze online rekentool kun je invullen wat je bruto jaarloon is en zo je maximale hypotheekbedrag berekenen. Toch kan de maximale lening flink lager uitvallen dan uit zo’n berekening blijkt. Waar ligt dat aan?

Diverse factoren

Bij de berekening van het maximale leenbedrag wordt rekening gehouden met verschillende factoren. Onder andere met de hoogte van het inkomen (en dat van de partner), het soort werkovereenkomst (vast contract of zzp’er), de hoogte van de hypotheekrente en met eventuele leningen, waaronder studieschuld, private lease en bijvoorbeeld een mobiel abonnement.

Brutoloon

De eerste factor, de hoogte van het inkomen, lijkt onomstotelijk en duidelijk. Op een standaard werkgeversverklaring staat het bruto jaarloon, maar dat is niet altijd precies het bedrag dat wordt meegenomen in de berekening van de maximale hypotheek. Het brutoloon is namelijk opgebouwd uit verschillende componenten.

Complex flexbudget

In de berekening worden zekere loonelementen zoals een vaste eindejaarsuitkering, een dertiende maand of vakantietoeslagen in principe meegenomen, dit zijn namelijk zekere onderdelen van je loon, je krijgt ze sowieso uitgekeerd. Het wordt alleen ingewikkelder als bij jouw werk zekere componenten bij elkaar zijn geveegd in een flexbudget of individueel keuzebudget. Je kunt er dan voor kiezen om het budget niet uit te laten keren in geld, maar in verlofdagen of bijvoorbeeld in een opleiding.

Te flexibel

Meestal kiezen starters ervoor om zo’n flexbudget uit te laten keren, omdat ze het geld nodig hebben voor hun hypotheek. Maar juist omdat het flexibel inkomen is, rekent de bank het niet mee bij het toetsinkomen. Dit geldt ook voor zogenaamde ‘onzekere looncomponenten’, zoals een prestatiebonus of een gezondheidsbudget.

Tienduizenden euro’s

Houd er dus rekening mee dat het brutoloon dat je invult bij een rekentool uiteindelijk heel anders uitpakken kan. Een verschil van bijvoorbeeld €5.000,- in het brutoloon kan namelijk tienduizenden euro’s schelen in het maximumbedrag dat je lenen kan. Gebruik je brutoloon voor een eerste inschatting en betrek een van onze experts bij de uiteindelijke hypotheekaanvraag.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Garantie Instituut Woningbouw (GIW)

Het Garantie Instituut Woningbouw heeft als doel om de kwaliteit van nieuwbouw koopwoningen te stimuleren en om het vertrouwen tussen kopers van nieuwbouwwoningen en bouwondernemers te bevorderen. Het GIW stelt …