Hoe nadelig zijn leaseauto en studieschuld bij hypotheekaanvraag?

19 december 2017

Recent kopte De Telegraaf dat studieschuld en een leasebak onverwachtse struikelblokken vormen bij een hypotheekaanvraag. Er zou sprake zijn van gebrekkige voorlichting, daarnaast tellen studieschuld en leaseauto wellicht te zwaar mee bij bepaling van de maximale hypotheek. Hoe zit dit precies?

Gebrekkige voorlichting

Een student kan tijdens zijn studieperiode een lening afsluiten bij DUO. Dit kun je als student doen via de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs, waarbij je kan berekenen welk bedrag jij in jouw situatie per maand mag lenen. Zelfs als de inkomsten hoger zijn dan de uitgaven, kan er geld worden geleend. Nergens op de website wordt gewaarschuwd wat dit later voor invloed heeft op je hypotheekaanvraag.

Ook bij private lease

Sinds 2016 geldt dat je ook voor het private leasen van een auto een BKR-registratie krijgt. Dit maakt niet elke leasemaatschappij expliciet bekend aan de klant, hoewel er vaak wel iets over op hun website staat. Maar een waarschuwing dat het invloed kan hebben op je hypotheek ontbreekt, net als bij de studielening.

Studielening telt te zwaar

Wat voor invloed hebben deze twee factoren dan op je maximale hypotheek? Voor een student die in 2015 aan zijn opleiding begon, telt de studieschuld (als maandelijkse last) voor 0,75% mee bij het bepalen van de maximale hypotheek. Het zou reëler zijn om dit met de lage rentestanden aan te passen naar 0,6%.

Dubbeltelling

Tot slot tellen ook de kosten voor de private lease auto waarschijnlijk zwaarder mee dan eigenlijk nodig. Het zit namelijk zo: bij de BKR wordt 65% van de waarde van het lease-contract geregistreerd, hiervan telt weer 2% mee bij het bepalen van de maximale hypotheek. Die 65% bestaat uit kosten die ook al worden meegenomen in de woonquotes van het Nibud, op basis waarvan de maximale hypotheek óók wordt berekend. Zo is er dus eigenlijk sprake van een dubbeltelling.

Herziening

Het precieze percentage dat bij de BKR wordt geregistreerd van de private lease auto is dus aan herziening toe, net als het percentage van de studieschuld dat meetelt voor de maximale hypotheek. Maar bovenal moet bij dit soort leningen extra worden gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen die het product heeft op een toekomstige hypotheek.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Servituut

Servituut noemt men ook wel erfdienstbaarheid. Dit is een last waarmee een onroerende zaak, het dienende erf, ten behoeve van een andere onroerende zaak, het heersende erf, is bezwaard.