Hoe het verder moet met de Amsterdamse woningmarkt

7 januari 2019

Sven Heinen is vijf jaar voorzitter geweest van de Amsterdamse makelaarsvereniging en nam recent afscheid. De Volkskrant interviewde hem uitgebreid over de woningmarkt in de hoofdstad, en luisterde zijn ideeën en tips om de gekte te doen bedaren. Wij selecteerden 3 onmisbare tips voor zowel woningzoekenden als de Amsterdamse overheid zelf.

1. Investeer in infrastructuur

Heinen ziet een heel duidelijke oplossing voor de krapte op de hoofdstedelijke woningmarkt: ontwikkel een metropoolregio. Bewoners moeten verspreid worden over een groter gebied, wat betekent dat er vooral moet worden geïnvesteerd in de infrastructuur naar en van de regio rond Amsterdam. Een supersnelle verbinding bijvoorbeeld tussen Amsterdam en Almere, of goed openbaar vervoer tussen Purmerend en de hoofdstad. ‘We moeten af van die kleinzielige gemeentegrenzen, waarin iedereen zijn eigen oplossingen kiest.’

2. Meer ruimte voor woningcorporaties

De oud-voorzitter hoopt op een ‘echte minister van Wonen’, die macht heeft over de gemeente- en provinciegrenzen heen. Die zou kunnen besluiten om corporaties niet alleen maar te laten bouwen voor sociale huur, maar juist ook weer voor de middelhuur en zelfs voor de verkoop. Zo kunnen er, juist ook buiten de Amsterdamse gemeentegrenzen, in de ‘metropoolregio’ nieuwe wijken worden gecreëerd waarin die drie woonvormen bij elkaar blijven bestaan, net zoals in bestaande wijken van de hoofdstad. Corporaties zijn volgens Heinen hard nodig om de belofte die de Amsterdamse wethouder Ivens heeft gemaakt, voor 70.000 nieuwe woningen, in te kunnen lossen.

3. Wees financieel goed voorbereid!

Als je de Amsterdamse woningmarkt betreedt als huiszoekende, moet vooral tijd en geduld hebben, zo meent Heinen. Ga er niet vanuit dat je niet meer kunt kopen zonder voorbehoud van financiering, dat is onzin. Zorg er in ieder geval wel voor dat je financieel goed bent voorbereid en dat ook kunt laten zien. Een brief van de hypotheekverstrekker kunnen overleggen, maakt al een groot verschil. Verder meent hij ook hier weer, net als in de tips hiervoor, dat je je aandacht (helemaal als woningzoeker) ook moet durven verleggen naar de metropoolregio, de periferie. Niet voor niets is een derde van de kopers in Zaandam oorspronkelijk Amsterdammer.

Bron: De Volkskrant, Afzwaaiende voorzitter Amsterdamse makelaarsvereniging: ‘De sfeer is grimmiger geworden’

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Nominale rente

Nominale rente is de feitelijke marktrente, die wordt gevormd door de reële rente en het verdisconteerde inflatiepercentage. Dit is het rentepercentage dat door de geldverstrekker in de hypotheekofferte wordt genoemd.