Helft van Nederlandse huishoudens heeft verhuisplannen

8 januari 2013

HOUTEN – Ongeveer de helft van de Nederlandse huishoudens zou het liefst willen verhuizen naar een ander huis, maar merendeel van hen acht dit moment niet als de juiste tijd of kan de wens om andere redenen niet realiseren. Dit blijkt uit een onderzoek van Vereniging Eigen Huis (VEH).

De crisis heeft ertoe geleid dat veel verhuisplannen zijn uitgesteld. Hierdoor is in de afgelopen 4 jaar een grote hoeveelheid aan voorgenomen verhuizingen ontstaan. Meest voorkomende belemmeringen zijn de verkoop van de oude woning die niet wil lukken, de hoge huren die men niet wil/kan betalen en de hypotheek die men niet rond krijgt. De VEH benadrukt dat de woningmarkt alleen kan loskomen wanneer het vertrouwen in de woningmarkt herstelt en er adequate financieringsmogelijkheden worden geboden. Starters zouden ondersteund moeten worden bij de aankoop van een woning zodat zij verantwoord kopen.

Het onderzoek wijst uit dat de voornaamste reden (34%) om te verhuizen is dat men groter wil wonen in verband met gezinsuitbreiding of samenwonen of omdat men gewoon meer luxe wil.
Een andere belangrijke reden (18%) is de behoefte aan een rustigere/veiligere woonomgeving, maar ook de wens van een woning met een tuin is een belangrijke reden om te willen verhuizen. (18%)

Van alle huishoudens met verhuisplannen is 11% zoekende naar een eerste zelfstandige woning. Dit is meteen ook de groep waarvan de verhuisplannen de meeste urgentie hebben. Woonwensen met betrekking tot het bereiken van een hogere leeftijd, zoals kleiner of gelijkvloers wonen en minder onderhoud aan de woning, zijn het minst urgent gebleken.

Ondanks het feit dat de markt van koopwoningen hard getroffen werd door de crisis, geven veel  potentiële verhuizers (43%) aan op zoek te zijn naar een koopwoning. Van de 37% die op zoek is naar een huurwoning geeft meer dan de helft aan dat dit is omdat men op dit moment niet in staat is om te kopen. Voor het begin van de crisis gaf 60-65%  de voorkeur aan een koopwoning.

Bron: Vereniging Eigen Huis

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Premie

De premie is het bedrag dat je periodiek verschuldigd bent voor je verzekering.