Gemeentelijke heffingen stijgen na correctie minder

1 augustus 2007

VOORBURG/HEERLEN – In 2007 stijgen de gemeentelijke heffingen minder dan eerder door het CBS naar buiten is gebracht (persbericht 21 maart 2007).

De toename ten opzichte van 2006 is 4,3 procent in plaats van 6,6 procent. Dit blijkt uit gecorrigeerde cijfers van het CBS op basis van de gemeentebegrotingen. De correctie was nodig, omdat bij de berekening van de cijfers voor heringedeelde gemeenten een fout is opgetreden.

Na de herberekening laten de rioolrechten nog steeds de grootste toename zien. Ten opzichte van 2006 zijn de opbrengsten uit rioolrechten met 9 procent gestegen tot 1,1 miljard euro. De opbrengst uit de OZB voor eigenaren is met bijna 4 procent gestegen tot 2,1 miljard. Daarnaast brengen de secretarieleges en de bouwvergunningen respectievelijk ruim 9 procent en bijna 8 procent meer op. 

Bron : cbs.nl 

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Partnerpensioen

Het partnerpensioen is het nabestaandenpensioen dat een partner krijgt na overlijden van degene die het pensioen heeft opgebouwd.