Geen verbod, maar openheid over provisies op schadeverzekeringen

27 december 2017

Vijf jaar geleden voerde de Autoriteit Financiële Markten een provisieverbod in op complexe financiële producten, onder andere hypotheken. Een andere provisie ligt nu onder vuur: de AFM pleit ervoor dat intermediars van schadeverzekeringen klanten openheid geven over hun provisie.

Provisieverbod

Het is voor hypotheekadviseurs sinds 2013 verboden om provisie te berekenen binnen de hypotheek. Dit betekent dat een adviseur heel duidelijk moet aangeven bij een hypotheek wat het advies precies kost. Dit om excessen te voorkomen, en ervoor te zorgen dat klanten niet onnodig veel geld betalen aan een tussenpersoon.

Openheid

De AFM is tevreden over dit verbod en wil nu een andere provisietak aanpakken. Niet door een verbod in te voeren, maar door financieel adviseurs te verplichten openheid te geven over de provisies die ze ontvangen bij het afsluiten van een schadeverzekering. Zo krijgt een tussenpersoon jaarlijks zo’n 20 op elke €100 schadepremie van de verzekeringsinstantie, en dit voor zolang de verzekering loopt. De consument heeft nauwelijks weet van deze bedragen.

Alleen voor mondige klanten

Vanaf uiterlijk 23 februari 2018 gaat een nieuwe Europese richtlijn in wat betreft de distributie van verzekeringen. Hierin is opgenomen dat een intermediar openheid moet geven over zijn provisie als de klant daarom vraagt. De AFM vindt dat dit niet ver genoeg gaat, deze regel werkt alleen voor de mondige consument. Hier zijn o.a. de Consumentenbond en het Verbond van Verzekeraars het mee eens.

Negatieve gevolgen

Er zijn ook veel tegenstanders van het voorstel van de AFM. Zo verzetten financieel adviseurs en hun brancheorganisaties zich ertegen. Volgens hen zijn er helemaal geen excessen binnen de branche, en zal een dergelijke maatregel negatieve gevolgen hebben voor zowel de consument als de sector. De klant zal steeds minder vaak advies inwinnen voordat ze een schadeverzekering afsluiten, wat ze uiteindelijk alsnog veel geld gaat kosten.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Acceptatie van hypotheekofferte

Door de hypotheekofferte te ondertekenen, sluit u een overeenkomst met de bank. In de hypotheekofferte staat hoe lang deze geldig is. Acceptatie van de hypotheekofferte dient binnen die termijn te …