Forse toename Nationale Hypotheek Garantie in 2009

19 januari 2010

HOUTEN – Het aantal huishoudens dat de aankoop of verbouwing van een eigen woning heeft gefinancierd met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is het afgelopen jaar fors toegenomen. Het aantal steeg van 84.000 financieringen in 2008 naar ruim 97.000 in 2009.  

Hiervan hadden 75.000 financieringen betrekking op de aankoop van een woning, bijna 20 procent meer dan in 2008, zo blijkt uit de jaarcijfers van het NHG die afgelopen maandag zijn gepubliceerd. Dit betekent dat in 2009 ongeveer vier op de vijf aankopen van woningen binnen de NHG-kostengrens zijn gefinancierd met Nationale Hypotheek Garantie.

De toename is voornamelijk een gevolg van de verhoging van deze kostengrens. Sinds juli 2009 kan voor woningen tot 350.000 euro hypotheek garantie worden verkregen. Daarvoor lag die grens op 265.000 euro. Bovendien ligt de hypotheekrente bij NHG-leningen momenteel 0,8 procent lager, aldus Schiffer, algemeen directeur van de Nationale Hypotheek Garantie.

De Nationale Hypotheekgarantie geeft kredietverstrekkers de zekerheid dat zij bij een gedwongen verkoop van de woning hun geld terugkrijgen, ook al is de verkoopprijs lager dan de nog uitstaande schuld. Het NHG heeft in 2009 in totaal 763 declaraties ontvangen in verband met een gedwongen verkoop met verlies. Dit betekent dat dit aantal met ruim 17 procent gedaald is ten opzichte van 2008. Wel hadden in 2009 meer mensen met een NHG-lening een betalingsachterstand, dit aantal nam met 28 procent toe.

 Bron: NHG

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Economisch eigendom

Bij economisch eigendom heb je dezelfde rechten en plichten als bij een juridisch eigendom en draag je het risico van waardevermindering en tenietgaan van de zaak. Je bent in dit …