Euribor tarieven

Wat zijn Euribor-tarieven?

Euribor betekent Euro Interbank Offered Rate en is het gemiddelde rentetarief waartegen een groot aantal vooraanstaande Europese banken (het bankenpanel) elkaar leningen in euro’s verstrekken. De gemiddelde rente wordt berekend na eliminatie van de 15 procent hoogste en laagste rentes.

Meerdere tarieven

Euribor bestaat uit meerdere rentetarieven met allen een andere looptijd. Euribor-tarieven zijn beschikbaar voor acht looptijden: één en twee weken en één, twee, drie, zes, negen en twaalf maanden. Euribor bestaat sinds eind 1998, net voor de introductie van de euro. Daardoor was er een vergelijkbaar iets: Aibor. Verder waren er in diverse landen lokale rentetarieven zoals PIBOR in Frankrijk en Fibor in Duitsland.

Hoogte Euribor tarieven

Vraag en aanbod bepalen de hoogte van de Euribor-rentetarieven. Euribor komt door tussenkomst van een groot aantal Europese banken tot stand. Daarnaast zijn er externe invloeden. Zoals economische omstandigheden: groei economie, hoogte inflatie, kredietwaardigheid van banken, onderling vertrouwen en het consumentenvertrouwen.

Euribor: basis

Het Euribor-tarief geldt als basistarief voor allerlei renteproducten. En wordt ook vaak als referentie gebruikt bij hypotheken en spaarrekeningen. Er waren zelfs hypotheken die volledig gebaseerd waren op dit tarief, plus een vaste opslag. Als je een nieuwe hypotheek afsluit, kun je kiezen uit diverse rentevormen. Behalve vaste en variabele rentetarieven, kom je soms ook de term ‘Euribor-hypotheek’ tegen. Bij deze rentevorm koppelt de bank het hypotheekrentetarief dus direct aan de Euribor-rente. Deze vorm komt echt nauwelijks meer voor. Een variabele rente komt nog het meest in de buurt van deze vorm van rente.

Banken in het panel

Alleen banken met een uitstekende kredietbeoordeling zitten in het bankenpanel voor de bepaling van de Euribor-tarieven. Deze banken staan onder toezicht van een stuurcommissie van de Federatie van Europese Banken. Banken met een minder gunstige beoordeling betalen een extra opslag, bovenop het Euribor-tarief.

Wat is Libor?

Libor is het gemiddelde rentetarief waartegen een selectie van banken op de Londense geldmarkt elkaar leningen verstrekt in diverse valuta. Net als voor Euribor zijn er voor Libor meerdere looptijden. Het grootste verschil is dat er Libor-tarieven zijn in diverse valuta’s.

Over hypotheken

Oorspronkelijke hoofdsom

De oorspronkelijke hoofdsom is het bedrag dat bij het aangaan van een hypotheek is verstrekt. Men spreekt over een oorspronkelijke hoofdsom omdat de schuld in de loop der jaren kan …