Energielabel moet goedkoper en nuttiger

23 mei 2013

HOUTEN – Als het aan minister Blok ligt, moet het energielabel goedkoper en nuttiger worden als bewustwordingsinstrument bij het stimuleren van energiebesparing van woningen. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Sinds 2008 is het verplicht om bij nieuwbouw, verkoop en verhuur van een woning een energielabel te overhandigen.

Met deze maatregel hoopte men dat de energieprestatie van een woning onderdeel zou worden van de verkooponderhandelingen. Particulieren laten zich bij het kopen van een woning echter nog altijd voornamelijk leiden door het gevoel, de locatie en geschiktheid van de woning. De energieprestatie van een woning speelt meestal een geringe rol in de afwegingen rondom het kopen van en huis.

Om deze reden wordt het energielabel door de particuliere woningeigenaar vaak gezien als een onnodige bureaucratische handeling. Maar weinig consumenten zijn zich bewust van de hoogte van hun energierekening, laat staan van het feit dat dit samenhangt met de energieprestatie van hun woning.

De minister oppert als alternatief voor de consument om het energielabel (deels) zelf in te vullen. In dat geval zou een onafhankelijke deskundige op afstand mee kunnen kijken, overleggen met de woningeigenaar en uiteindelijk de ingevulde gegevens goedkeuren. Pas na deze goedkeuring wordt het energielabel dan geregistreerd in de landelijke database. Wanneer een woningeigenaar niet beschikt over een (deugdelijk) label lijkt een boete de minister de beste sanctionering.

Bron: Fintool    

 

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Hypotheeknemer

De hypotheeknemer is degene die het recht van hypotheek als zekerheid aanvaardt en ook de geldgever. De hypotheeknemer wordt ook wel hypotheekhouder genoemd.