Einde rentedaling is in zicht

15 juni 2011

HOUTEN – De daling van hypotheekrentes van hypotheken met langere looptijden zou wel eens snel over kunnen zijn. Op de kapitaalmarkt is de eerste kentering zichtbaar.
Sinds half april zag het er rooskleurig uit voor huiseigenaren die moesten beslissen over een nieuwe rentevast periode. Op de kapitaalmarkt, waar banken en overheden zelf voor langere periodes geld lenen, zakte de rente waar de hypotheekmarkt aan gerelateerd is  van 3,7% half april, naar 3,2% begin juni.


Opvallend genoeg daalden de hypotheekrentes voor lange rentevast periodes wel mee, maar in een beduidend lager tempo. Zo zakte de gemiddelde hypotheekrente voor een rentevast periode van 20 jaar van 6,2% naar 5,96% afgelopen week. De tienjarige rente liep terug van gemiddeld 5,4% naar 5,1%. Lagere rentes dus, waar de consument nu nog van kan profiteren!

Afgelopen week was echter een kentering zichtbaar op de kapitaalmarkt, de kapitaalmarktrente steeg van 3,2% naar 3,25%. Als de hypotheekrentes met een langere rentevast periode dit patroon opnieuw volgen, zal het binnen niet al te lange tijd gedaan zijn met de gunstige hypotheekrentes. Verwacht wordt dat op relatief korte termijn zowel de lage rente als de vaste hypotheekrentes omhoog zullen gaan.

Voor huiseigenaren die hun hypotheekrente korter dan tien jaar vast willen zetten, is er mogelijk wel goed nieuws. Vanaf 1 juli zal de zogeheten toetsrente, de rente die banken hanteren om de leenruimte voor hypotheken vast te stellen, dalen van 5,8% naar 5,7%. Dit maakt het voor vele (toekomstige) huiseigenaren mogelijk om een hoger hypotheekbedrag te lenen.

 
Bron: Z24.nl

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Jaarrekening

Een jaarrekening geeft een overzicht van de financiële positie van een organisatie over het afgelopen jaar. De jaarrekening bestaat uit een balans, winst- en verliesrekening en een toelichting op deze zaken.