Einde aan stijging woningprijzen?

12 januari 2017

De woningverkopen rezen afgelopen jaar de pan uit, vooral door de lage rente. Nu lijkt er een grens bereikt in de populaire steden. Dit komt vooral omdat het voor starters steeds moeilijk is geworden om een huis te kopen. De woninggekte zal als eerste in Amsterdam afnemen, verwacht het Economisch Bureau van ING. Ook zal volgens ING het huidige prijsopdrijvende effect van externe factoren zoals kamerverhuur met Airbnb afnemen door strengere toezichtregels.

Minder goed betaalbaar

Koopwoningen in Amsterdam zijn steeds minder goed betaalbaar. Dit moet de vraag naar woningen in de hoofdstad doen afnemen, met minder grote prijsstijgingen tot gevolg. Wanneer huizenprijzen toch zo sterk blijven stijgen, neemt het risico op een prijscorrectie toe. De aard van de vraag naar Amsterdamse koopwoningen verandert. Particulieren die zonder steun een huis willen kopen in Amsterdam krijgen steeds meer concurrentie van particuliere beleggers of vermogende ouders.

Beleggers

De lage rente en de matige rendementsvooruitzichten van andere investeringsmogelijkheden verhogen de vraag naar Amsterdamse woningen als beleggingsobject. Vorig jaar was het aandeel koopwoningen dat verkocht werd aan kleine beleggers hoger dan voor de crisis. De aard van de vraag op de Amsterdamse woningmarkt wordt zo vluchtiger: beleggers worden gedreven door rendement en wanneer zij in andere markten meer rendement verwachten (bijvoorbeeld als de rente stijgt), zal de vraag naar woningen terugvallen. Zo verhoogt de rol van beleggers het risico op een prijscorrectie.

Consument positief

Het sentiment over de Amsterdamse huizenmarkt is zeer positief. Ruim 70 procent van de Nederlanders verwacht geen prijsdaling in de komende tien jaar. Eén op de zeven Nederlanders verwacht zelfs dat huizenprijzen in de hoofdstad nooit meer dalen. Gedrags-economisch onderzoek toont aan dat huidige ontwikkelingen onze verwachtingen voor de toekomst sterk beïnvloeden: omdat huizenprijzen nu stijgen, verwachten we dat dit in de toekomst ook zo zal zijn. En hoe hoger onze verwachtingen, hoe meer we bereid zijn te betalen. Dit fenomeen versterkt en verlengt huizenprijsstijgingen, maar dalingen ook. In 2013 waren huizen in Amsterdam in historisch opzicht zeer betaalbaar en hadden kopers de mooie woningen voor het uitzoeken. Toen werden velen weerhouden doordat ze verwachtten dat de prijzen nog verder zouden dalen. In 2008 waren kopers juist bereid flink boven de vraagprijs te bieden: ze verwachtten destijds dat huizenprijzen nog wel even door zouden stijgen. Sentiment is vluchtig en kan snel omslaan.

Auteur: Jolanda van den Berg

Over hypotheken

Pro resto hoofdsom

De pro resto hoofdsom is de nog openstaande (hypothecaire) schuld na aftrek van alle (administratieve) aflossingen en kosten.