Eigen Huis: corporaties verkopen te weinig woningen

31 juli 2007

AMERSFOORT – Corporaties verkopen veel te weinig huurwoningen, vindt Vereniging Eigen Huis. De afgelopen vier jaar hebben corporaties gemiddeld 5.750 huurwoningen per jaar aan zittende huurders verkocht en nog eens zo’n 8.000 woningen aan derden. Op een aantal van drie miljoen huurwoningen is dat veel te weinig, vindt Eigen Huis.

De vereniging pleit voor een krachtig beleid waarbij op grote schaal wordt overgegaan op verkoop van huurwoningen. In dit kader lanceert de vereniging het idee dat huurders na verloop van tijd van woningcorporaties het recht moeten krijgen om hun huurwoning te kopen. Uit onderzoek door Intomart in opdracht van Vereniging Eigen Huis blijkt hier brede steun voor bij de Nederlandse bevolking (67%).

Eigen Huis is positief over de gisteren gepubliceerde regeling van minister Vogelaar om woningcorporaties de mogelijkheid te geven een deel van de rentelasten over te nemen als een starter de volledige rentelasten (tijdelijk) niet zelf kan financieren. De vereniging merkt op dat woningcorporaties deze regeling ook mogen gebruiken bij het inzetten van verkoopvarianten en eigen kortingsregelingen. Woningcorporaties mogen dus huurwoningen met korting verkopen én een deel van de rentelasten van starters overnemen.

Vereniging Eigen Huis dringt erop aan dat combinaties van deze stimulansen zoveel mogelijk worden toegepast, omdat dan echt een impuls wordt gegeven aan de verkoop van huurwoningen en starters worden ondersteund. Het is belangrijk dat de kloof tussen huren en kopen zoveel mogelijk wordt verkleind en dat huurders in staat worden gesteld om een woning te kopen. Dat gebeurt tot nog toe te weinig, vindt de vereniging.

Enkele veelzeggende cijfers uit het onderzoek WoOn 2006 van VROM: ruim 40.000 huurders hebben in de vier jaar voorafgaand aan het onderzoek WoOn 2006 hun huurwoning gekocht van de verhuurder. In ruim de helft van de gevallen (23.000) ging het om een voormalige sociale huurwoning, in de overige gevallen (18.000) om een woning van een particuliere verhuurder. Particulieren verkopen dus naar verhouding vaker aan zittende huurders, want de omvang van de particuliere huursector is veel kleiner dan de sociale huursector.

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait is het vroegere huurwaardeforfait. De denkbeeldige inkomsten uit de eigen woning wordenĀ uitgedrukt in het zogenoemde eigenwoningforfait. Bij de aangifte inkomstenbelasting dient dit forfait bij het inkomen te worden …