EIB pleit voor versoepeling inkomensnorm hypotheek

24 april 2021

De inkomensnorm om een hypotheek af te kunnen sluiten en een woning te financieren, is te streng. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in een recent gepubliceerd rapport. Wat zijn de oplossingen voor dit probleem? De EIB schetst drie scenario’s.

Jaarinkomen keer 4,5

Als je tegenwoordig een huis wil kopen, kun je een hypotheek krijgen die maximaal 4,5 keer groter is dan je jaarinkomen. Dit is een strakke norm om de woningkoper te beschermen. Maar, zo concludeert de EIB, effectieve bescherming biedt deze norm niet. Er doen zich namelijk nauwelijks betalingsproblemen voor. Als die er wel zijn, is dit normensysteem helemaal niet afdoende.  

Te strenge financieringsnorm

Huizen zijn niet onbetaalbaar, maar onfinancierbaar volgens de EIB. In de te strenge financieringsnorm wordt geen rekening gehouden met de groei van iemands inkomen. Als je op je 27e een hypotheek afsluit, blijf je de jaren erna niet hetzelfde verdienen. Inkomens stijgen snel door automatische indexeringen en promoties.

Verschillende oplossingen

Een mogelijke oplossing ligt voor de hand: versoepel de inkomensnorm. Dit willen verschillende geldverstrekkers maar al te graag, maar is nu nog onmogelijk. Ze zitten vast aan een norm die door de overheid is ingesteld. Laat de bank zelf besluiten of én welke inkomensnorm ze hanteren.

Een tweede scenario die de EIB schetst biedt nog iets meer kader: ‘Voeg een leeftijdsfactor toe aan de berekening van de inkomensnorm.’ Hoe jonger iemand is, hoe minder streng de norm. Dit omdat het inkomen van een jonge huizenkoper naar alle waarschijnlijkheid nog flink gaat stijgen.

Starterslening

Een laatste oplossing rond de te strenge inkomensnorm ligt volgens de EIB in een lening voor starters. Hiermee kan het verschil tussen de aankoopprijs van het huis en het maximale hypotheekbedrag worden overbrugd. Dan hoeft de norm niet te worden versoepeld, maar krijgen toch meer starters de mogelijkheid een woning te kopen. In de eerste drie jaar hoeft er dan geen rente over deze lening te worden betaald en hoeft er ook nog niet op worden afgelost.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Hypotheekrenteaftrek

Wat is hypotheekrenteaftrek? De hypotheekrenteaftrek is een belastingvoordeel dat iemand met een hypotheek op een eigen woning ontvangt van de belastingdienst. Over de hypotheek, de lening die je hebt afgesloten …