Eerste starterslening verstrekt

27 mei 2009

HOUTEN – Ruim een jaar na de invoering heeft Nederlek de eerste starterslening verstrekt. De burgemeester en wethouders hebben ingestemd met een eerste renteloze lening van 35.000 euro met een looptijd van drie jaar.

Dorpelingen tot 30 jaar kunnen gebruik maken van de starterslening, wanneer zij bij de bank niet genoeg hypotheek kunnen krijgen om een woning van maximaal twee ton te kopen. Er hoeft de eerste drie jaar geen rente over deze lening betaald te worden. Na deze drie jaar geldt de marktconforme rente.

Starters konden vanwege de hoge prijzen in Nederlek nauwelijks meer een fatsoenlijke woning kopen, waardoor de gemeente besloot om deze startersleningen te verstrekken. Nederlek heeft deze groep juist hard nodig voor de leefbaarheid in de steeds grijzer wordende gemeente.

Er worden echter nog niet veel startersleningen aangevraagd. Deze aanvraag was de eerste en waarschijnlijk voorlopig ook de enige.

Bron: AD.nl

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Schoongrondverklaring

Een schoongrondverklaring is een juridische verklaring waaruit blijkt dat de geleverde grond niet is verontreinigd met één van de stoffen die benoemd zijn in de 'leidraad Bodemsanering'.