Een beter milieu begint in je woning

11 januari 2008

Volgens minister Kramer van het VROM gaat het nog niet goed met het milieu in woningen in Nederland. Op het gebied van schimmels, vocht en geluidshinder blijkt uit het onderzoek wel verbetering, er zijn echter nog steeds te hoge concentraties van schadelijke stoffen en onvoldoende functionerende ventilatie-installaties.

Daarnaast vinden er jaarlijks 35 tot 45 ziekenhuisopnamen plaats als gevolg van koolmonoxidevergiftiging. Een tiental hiervan overlijdt. Dit heeft direct te maken met ernstige defecten aan gas- en elektravoorziening. De defecten hangen voornamelijk samen met open-verbrandingstoestellen zoals afvoerloze geisers, gaskachels en oude cv-ketels. Zolang een afvoerloze geiser goed wordt onderhouden en er goed wordt geventileerd, is het risico beperkt.

De klachten die er nog zijn moeten worden aangepakt. Bouwbedrijven moeten de bouwvoorschriften beter naleven en de gemeenten moeten vervolgens regelmatig controles uitvoeren. Ook voorlichting aan onder meer verhuurders en bewoners moet zorgen voor nog meer verbetering.

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Schetsplan

Een schetsplan is een tekening waarop men globaal de vormen en afmetingen van plattegronden en gevels aangeeft. Het schetsplan dient als de basis voor een ontwerp.