ECB zinspeelt op renteverhoging in september

9 augustus 2007

BRUSSEL – De Europese Central Bank (ECB) zinspeelt in het maandbulletin van augustus, op een rentestijging. Deze zinspeling staat haaks op eerdere berichten van de ECB om de rente ongewijzigd te laten.

Voorzitter van de ECB, Jean Claude Trichet, hintte in zijn speech op een renteverhoging. Analysten sluiten niet uit dat de ECB de rente verhoogd zal worden tot 4,50 procent eind dit jaar.

Volgens de ECB groeit de economie in de eurolanden in een controleerbaar tempo. Voor dit jaar is de economische groei tot 2,7 procent becijferd. De totale inflatie zal naar alle waarschijnlijkheid uitkomen op een, voor de ECB, acceptabel niveau van 2 procent.

Het Centraal Bureau voor de statistiek kwam vandaag ook met inflatiecijfers, maar dan over de afgelopen periode. Door een historisch lage huurstijging daalde de inflatie in juli 2007 naar 1,5 procent terwijl de inflatie in juni 2007 nog op 1,7 procent lag. Deze cijfers zijn berekent aan de hand van het consumentenprijsindexcijfer van het CBS. Volgens de Europees geharmoniseerde methode is de inflatie gedaald naar 1,4 procent in juli, een daling van 0,4 procent ten opzichte van juni dit jaar.

Bron : cbs.nl 

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Bouwkundig rapport

Een bouwkundig rapport is het rapport dat u ontvangt naar aanleiding van een aankoopkeuring. Hierin staan de gebreken en kosten beschreven van de aan te kopen woning. Wanneer u van …