Droomhuis onbereikbaar, dan maar een tuinhuis of containerwoning?

29 maart 2021

Het vertrouwen in de woningmarkt stijgt, zo blijkt uit de woonindex van ING. Dit geldt niet voor starters: hun woonwensen moeten telkens worden bijgesteld. De droom van een ruim huis met tuin en garage botst tegenwoordig vaak met de werkelijkheid van een betaalbare bovenwoning.

Optimistisch

Afgelopen kwartaal werden 1700 mensen ondervraagd, waarvan 422 starters en 1278 woningbezitters. Ze zijn over het algemeen optimistisch over de woningmarkt, zo blijkt uit het indexcijfer. Dat komt uit op 109 punten (vanaf 100 punten wordt er gesproken van een positief vertrouwen). De ondervraagde groep starters is minder optimistisch.

Dikke spaarrekening

Starters maken zich met name zorgen over de betaalbaarheid van koopwoningen. Door de krapte op de woningmarkt is overbieden de standaard geworden. Hiervoor heb je eigen geld nodig, het liefst een dikke spaarrekening, een erfenis of een gulle gift. Ongeveer de helft van de ondervraagde starters geeft aan een volledige hypotheek nodig te hebben om een huis te kunnen kopen, waardoor de mogelijkheden om over te bieden vaak beperkt zijn.

Gesneuvelde woonwensen

Vorig jaar wilde een op de drie starters al een huis kopen, maar dat lukte niet. Inmiddels is het percentage starters dat op zoek is naar een woning gestegen naar 46%. Dan zijn de woonwensen die het eerst sneuvelen een eigen oprit of garage. Aan de hoogte van de hypotheek, de grootte van de woning en de aanwezigheid van een tuin wordt minder graag gesleuteld.

Onbereikbare tweekapper

Hoe dan ook heeft de starter door dat je creatief moet zijn in deze tijden van krapte op de woningmarkt. Een inkomen is vaak niet voldoende om een huis te bemachtigen, dus overweegt zo’n 13% om samen met collega’s of vrienden een woning te kopen. Anderen overwegen alternatieve woonvormen. Een verbouwd tuinhuis, een containerwoning of bijvoorbeeld een tiny house in plaats van een onbereikbare tweekapper.

Ben jij een starter en wil je weten wat jij kunt lenen? Bereken hier je maximale hypotheek, of ga direct in gesprek met een van onze adviseurs!

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Onbezwaard eigendom

Onbezwaard eigendom is een eigendom dat niet met enig recht belast is. Voorbeelden van deze rechten zijn het huurrecht of hypotheekrecht.