DNB: ‘Bedrijven moeten zich voorbereiden op eventuele rentestijging’

20 augustus 2018

De Nederlandse Bank presenteerde recent de resultaten van een onderzoek naar de schuldfinancieringsratio’s van Nederlandse bedrijven en huishoudens als de rente gaat stijgen. Wat blijkt? Bedrijven zijn kwetsbaarder voor rentestijgingen dan de gemiddelde particulier.

Hoge schulden

Vergeleken met de rest van de eurozone hebben Nederlandse huishoudens en (niet-financiële) bedrijven hoge schulden. Vorig jaar maar liefst 107% van het bruto binnenlands product, terwijl in de andere eurolanden dit percentage op maar 58% lag. Dit is op het moment niet zo’n probleem met de lage rente, maar zodra deze gaat stijgen, wordt dit ingewikkelder.

Minder gunstige (rente)tijden

De schuldfinancieringsratio is de verhouding tussen rente en aflossingen en het bruto besteedbaar inkomen. DNB wil zich ervan verzekeren dat niet teveel bedrijven en huishoudens bezwijken onder de schuld. In het gedane onderzoek zijn ze uitgegaan van een stijging van 2 procentpunt van de rente. Waar andere bedrijven in de eurozone met deze rentetoename al snel weer op het niveau van tijdens de crisis zitten, lopen de schuldproblemen van Nederlandse bedrijven niet zo hard op. Maar toch zullen ze zich moeten voorbereiden op minder gunstige (rente)tijden.

Plotselinge rentestijging?

Voor huishoudens is dit anders. Zij hebben voornamelijk langlopende schulden, zoals een hypotheek, waarvan de rente ook voor een aantal jaar is vastgezet. Een plotselinge rentestijging zal dus weinig invloed hebben op de maandlasten. Ook al zal de rente waarschijnlijk niet snel toenemen, dat hij uiteindelijk stijgen gaat lijkt een uitgemaakte zaak. De verwachting is dat de ECB rond september 2019 voor het eerst de rente gaat verhogen en dat heel geleidelijk aanpakken gaat.

Langere periode lenen

Het is voor bedrijven aan te raden om nog in deze periode van lage rente te proberen voor een langere periode te lenen. Daarnaast is het slim voor ondernemingen die nu flink winst maken om het eigen vermogen te verhogen, dit maakt het later eenvoudiger om de eventuele hogere rentelasten te betalen of een lening aan te vragen.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Vervreemden

Vervreemden is het wisselen van eigenaar. Dit begrip behelst meer dan alleen verkopen, je kan zaken bijvoorbeeld ook schenken of ruilen.