Dijsselbloem voor wijziging provisieverbod

2 april 2014

HOUTEN – Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem wil het via een wetswijziging makkelijker maken voor hypotheekadviseurs om huiseigenaren die met betalingsproblemen kampen te adviseren.

Dat blijkt uit een voorstel om de wet op het zogenoemde provisieverbod te wijzigen. Volgens de huidige regels moeten hypotheekadviseurs de kosten van advies altijd apart in rekening brengen bij de klant.

Huiseigenaren die met betalingsproblemen kampen schrikken echter vaak terug voor de directe kosten van het advies. Die kunnen al snel oplopen tot 1.500 à 2.000 euro. Daarom wil Dijsselbloem het in uitzonderingsgevallen mogelijk maken voor hypotheekadviseurs om de kosten van hun advies te laten betalen door de bank die de hypotheeklening heeft verstrekt.

“Het doel van de uitzondering op het provisieverbod is het wegnemen van eventuele belemmeringen (…)voor de aanbieder, bemiddelaar of adviseur om in gesprek te gaan met consumenten met (voorzienbare) betalingsachterstanden”, zo valt in de toelichting op het wetsvoorstel te lezen.

Bron: Z24!

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Brandverzekering

De brandverzekering is een verzekering op inboedels, woningen, inventarissen etc. Naast het risico op brand dek dit soort verzekeringen vaak ook andere risico’s zoals inbraak, storm en waterschade. Twee voorbeelden van …