De prijs van hypotheekadvies

18 mei 2011

HOUTEN – Het afsluiten van een hypotheek is niet altijd gemakkelijk, veel consumenten hebben hierbij behoefte aan goed financieel advies. Niet alleen over wat de meest voordelige keuze is, maar ook over welke hypotheek het beste past bij de persoonlijke financiële situatie. Een dergelijk advies is niet gratis, sommige adviseurs rekenen nog in provisie, anderen rekenen inmiddels een vast uurtarief.

Per 1 januari 2013 zal een provisieverbod van kracht zijn in Nederland. Sommige adviseurs hebben de omschakeling naar een ander betalingsmodel inmiddels gemaakt, toch werken nog veel adviseurs met dit provisiemodel. Dit wil zeggen dat zij zowel van de hypotheekverstrekker als de verzekeraar (waarbij bijkomende polissen ondergebracht worden) provisie ontvangen. Het vernieuwde betalingsmodel houdt in dat de consument een nota ontvangt met een overzicht van de door de adviseur gewerkte uren, iets waar de meeste consumenten nog aan moeten wennen. Voor hen lijkt een provisieadviseur goedkoper, iets wat in vele gevallen echter niet het geval is.

Enkele jaren geleden werd begonnen met het sleutelen aan de wetgeving rondom het provisiesysteem. Men paste dit systeem zodanig aan dat adviseurs niet langer één provisiebedrag ontvingen bij het afsluiten van een hypotheek of polis. Het provisiebedrag werd verdeeld in een deel van men direct ontving en jaarlijkse toekomstige bedragen, de zogeheten doorlopende provisie, welke minimaal 50% van het totaalbedrag bedroeg. Dit omdat men een goed advies in de hand wilde werken, waar de consument ook in de toekomst van op aan zou kunnen wanneer de omstandigheden veranderen en de hypotheek hierop aangepast dient te worden.

Bovengenoemde ingreep bleek echter niet voldoende, men bleef kampen met de grote nadelen van een provisiemodel. Zo zou een dergelijk model met zich meebrengen dat adviseurs eerder geneigd zijn het product met de hoogste provisie te adviseren dan het product wat voor de klant daadwerkelijk het meest geschikt is. Minister de Jager van financiën laat dan ook per 1 januari 2013 een provisieverbod ingaan. Na deze datum zullen dus alle adviseurs werken met een aan de consument gerichte rekening.

Totdat het zover is zullen er dus twee betaalsystemen naast elkaar bestaan, wat nogal eens voor verwarring kan zorgen bij de consument. Voorheen waren de kosten van een advies per adviseurs gemakkelijk en objectief met elkaar te vergelijken, iets was nu zeer lastig is. Want hoe vergelijk je een uurtarief met provisie? Een tijdelijke ‘hindernis’ waar de consument de resterende maanden van dit jaar helaas niet aan ontkomt.

Wanneer het provisieverbod eenmaal van kracht is zal het vergelijken van de kosten echter gemakkelijker zijn dan ooit. Bij een uurtarief zijn de kosten helder en de adviseur dient van tevoren een inschatting te maken van het benodigde aantal uren dat hij/zij denkt kwijt te zijn aan het hypotheekadvies. Het enige risico wat de consument nog loopt, is dat het aantal uren achteraf hoger uitvalt, iets wat in principe het risico van de adviseur zou moeten zijn. In een dergelijke situatie heeft de adviseur er immers alle belang bij om de consument een scherp aanbod te kunnen doen. Consumenten kunnen namelijk ook bij andere adviseurs een kostenraming vragen, met als gevolg: concurrentie.

Bron: Telegraaf.nl

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Starterslening

Wat is een starterslening? Gemeenten die de Startersregeling voeren, bieden huishoudens tot een bepaalde inkomensgrens de mogelijkheid om de woonlasten van hun eerste koophuis te verlagen. Dat gaat met behulp …