De hypotheekrente kan nog verder zakken!

2 oktober 2019

Recent presenteerde een collega-hypotheekadviesbureau een aantal interessante cijfers. Hierin werd het verschil tussen hypotheekrente en kapitaalmarktrente berekend voor zowel 2018 als dit jaar. Wat blijkt? De marge is flink opgelopen, wat betekent dit voor de dalende hypotheekrente-trend?

Oplopende marge

Vorig jaar lag de 10-jaars hypotheekrente 1,3% boven de kapitaalmarktrente. Dit jaar is dat percentage flink opgelopen, naar maar liefst 1,75%. Zo’n tien jaar geleden kregen Nederlandse banken al kritiek over zich heen: de marge was wel erg ruim. Dit werd aangepakt, maar wordt het nu, tien jaar later opnieuw een probleem? Het verschil lijkt weer op te lopen, hoe werkt dit precies?

Bang voor handelsoorlog

De marktrente (10 jaar vast) daalt heel hard, ze ligt inmiddels rond de -0,4%. Beleggers zijn bang voor een handelsoorlog en duwen samen de lange rente naar beneden, naar onder nul. Ook de hypotheekrente is gedaald, maar niet met zo’n vaart. Die staat inmiddels op gemiddeld 1,35%, waardoor de brutomarge is opgelopen naar 1,75%. Dit terwijl de administratie en de risico’s zo ongeveer gelijk gebleven zijn.

Dalende trend zet door

Het wordt dus tijd dat de ruime marge afneemt en dat de toch al historisch lage hypotheekrente nog verder daalt. Dit zien experts in de nabije toekomst wel gebeuren. Juist omdat de Europese Centrale Bank recent heeft besloten om het voor banken blijvend veel goedkoper te maken om geld te lenen dan om geld te stallen. De dalende hypotheekrente-trend wordt dus doorgezet, tot hoever? Dat durft nog niemand te voorspellen.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Nominale rente

Nominale rente is de feitelijke marktrente, die wordt gevormd door de reële rente en het verdisconteerde inflatiepercentage. Dit is het rentepercentage dat door de geldverstrekker in de hypotheekofferte wordt genoemd.