CPB voorziet dalende huizenprijzen

19 september 2007

Als de kredietcrisis op de financiële markten doorzet, kunnen de huizenprijzen in Nederland volgend jaar met liefst 4,4% dalen. Dat is vooral het gevolg van de hogere rente die huizenkopers dan voor hun hypotheek moeten betalen, zo heeft het Centraal Plan Bureau becijferd.

In de gisteren verschenen Macro Economische Verkenning, het ’spoorboekje’ waar het kabinet zijn begrotingsplannen mede op baseert, waarschuwen de onderzoekers van het CPB dat de zich florissant ontwikkelende Nederlandse economie ruw kan worden verstoord door de onrust op de financiële markten.

De economische groei kan in 2008 terugvallen van de voorspelde 2,5% naar 1,75%, de lange rente loopt op, de huizenprijzen dalen stevig en het bruto binnenlands product valt 1% lager uit.

Wereldwijd laten de gevolgen zich voelen door een 2% lagere wereldhandel, dalende olieprijzen, hogere financieringskosten voor bedrijven en gezinnen en lagere aandelenkoersen.

Mede door deze grote onzekerheden in de wereldwijde economie kan het CPB maar moeilijk voorspellen of de huidige conjunctuursprint al over zijn hoogtepunt heen is of niet. Vooralsnog mag het kabinet, met alle voorbehouden in de kantlijn, rekenen op een aanhoudend hoge groei. Met een plus van 2,75% dit jaar en 2,5% in 2008 presteert de Nederlandse economie al drie jaar achter elkaar bovengemiddeld.

Dat wordt ook gevoeld op de arbeidsmarkt, waar de spanningen blijven oplopen. Vorig jaar waarschuwde het CPB al voor een tekort aan arbeidskrachten, maar toen bleven de loonstijgingen toch nog gematigd tot 1,75%. Die vlieger gaat nu niet meer op; volgend jaar stijgen de lonen naar verwachting met 3,25% en ook de inflatie loopt wat op (+2%).

De werkloosheid daalt tot 4% in 2008 en dat is bijna 1,5% onder de normale ’evenwichtswerkloosheid’. Opvallend is de toename van het aantal zelfstandigen, vooral in de bouw en de zorg. Dat verschijnsel deed zich ook al rond de eeuwwisseling voor, tijdens de vorige fase van hoogconjunctuur. In 2006 kwamen er 4% meer zelfstandigen bij, de grootste groei in vijftig jaar, en dit jaar zal de toename zelfs bijna 6% bedragen.

Door de hogere looneisen zal de Nederlandse concurrentiepositie na drie goede jaren weer iets verslechteren; de arbeidskosten stijgen dan sneller dan de arbeidsproductiviteit. De concurrenten in de eurolanden hebben hier naar verwachting minder last van.

Bron: CPB

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Volle eigendom

Volle eigendom wordt ook wel onbezwaard eigendom genoemd. Dit is een eigendom dat niet belast is met enig recht, zoals bijvoorbeeld een hypotheek- of huurrecht.