Consument beter beschermd dankzij aangescherpte norm hypotheken

30 juni 2011

HOUTEN – De aangescherpte normen van banken voor de verstrekking van hypotheken leiden tot een beter bescherming van de consument. Met ingang van 1 augustus dit jaar zal een hypotheek meer in verhouding moeten staan met de waarde van de woning. De AFM geeft aan blij te zijn met de aanscherping van de norm door de banken, welke ook wordt onderschreven door verzekeraars.

Zo zal het aflossingsvrije gedeelte van een hypotheek beperkt worden tot maximaal 50% van de marktwaarde van de woning. Bovendien zullen er minder uitzonderingen zijn voor op de bestaande inkomensnorm. Dit alles zal het risico op een te hoge renteschuld bij de consument beperken.

In 2009 deed de AFM (Autoriteit Financiële Markten) voorstellen tot aanpassing van de normen voor hypotheekverstrekking. De bestaande norm liet te veel ruimte voor te hoge hypotheken, zo bleek uit onderzoek van de toezichthouder. Ook bleek het risico op restschuld te groot omdat leningen vaak hoger zijn dan de aankoopwaarde van de woning. Dit risico loopt op omdat er sprake is van een afgevlakte of zelf negatieve prijsontwikkeling op de woningmarkt. De mogelijkheid om deze norm te overschrijden blijft enkel onder specifieke omstandigheden en goed onderbouwd. In het verleden werd vaak ten onrechte gebruik gemaakt van deze mogelijkheid, wat vaak leidde tot te ruime hypotheekverstrekking. In de nieuwe code van de banken kan een hypotheek enkel boven de inkomensnorm geadviseerd worden onder zeer strikte voorwaarden.

Uit onderzoek van de AFM naar hypotheekadviezen in 2010 bleek dat banken al veel minder vaak extra hoge hypotheken verstrekken, mede door de economische omstandigheden en de aandacht die de AFM aan hypotheekverstrekking heeft besteed de afgelopen jaren. De nieuwe normen zorgen ervoor dat de huidige, voorzichtiger praktijk ook op de lange termijn behouden blijft.
Naast het inkomen zal er voortaan ook rekening worden gehouden met de hoogte van de hypotheek in verhouding tot de waarde van de woning. De hypotheek mag maximaal 110 procent (104 plus overdrachtsbelasting) van de waarde van het huis bedragen. Daarnaast mag maximaal 50 procent van de waarde van de woning worden gefinancierd met een hypotheek waarbij vooraf geen vaste afspraken zijn gemaakt over de aflossing (aflossingsvrij). Tot op heden was er geen maximum voor de hoogte van de hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning.
De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat er geen onverantwoorde kredieten mogen worden verstrekt. De AFM houdt toezicht op de naleving van deze wettelijke norm. De nieuwe code vormt vanaf 1 augustus het uitgangspunt voor de toezichthouder om te controleren of banken en andere hypotheekaanbieders en -adviseurs zich aan het wettelijk verbod op onverantwoorde kredietverlening houden. De AFM acht de code een goede invulling van de wettelijke open norm.

Bron: AFM

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Verborgen gebreken

Verborgen gebreken zijn gebreken die pas na de oplevering aan het licht komen. Bepalend is eerst hetgeen in de koopovereenkomst tussen koper en verkoper werd overeengekomen. Als er een garantiebepaling …