Commissie Wijffels spreekt zich uit

28 juni 2013

HOUTEN – De consument moet financiële producten gemakkelijker met elkaar kunnen vergelijken, zo luidt het advies van de Commissie Structuur Nederlandse Banken, onder leiding van oud-Rabobanktopman Herman Wijffels. De invoering van standaardversies van ingewikkelde producten als hypotheken en individueel pensioensparen zou een oplossing kunnen zijn. De commissie deed in opdracht van het ministerie van Financiën onderzoek naar hoe de dienstbaarheid en stabiliteit van het bankwezen in verbeterd kan worden.

Banken zijn te veel gericht geweest op puur transacties, waardoor de dienstverlening ondoorzichtig werd en het voor klanten vaak niet duidelijk was wat een product precies inhield. Dit leidde ertoe dat de consument soms te maken kreeg met onnodige of verborgen kosten, aldus de commissie.

Verder is het van belang dat er meer concurrentie komt tussen banken. Dit om beter aan te kunnen sluiten bij de behoeftes van de samenleving. Ook toetreding van nieuwe partijen, zoals kredietunies en buitenlandse banken moet worden bevorderd.

De stabiliteit van de sector kan verbeterd worden door de risico's die banken lopen in te perken. Buffers moeten versterkt worden en banken zouden enkel nog risico's aan mogen gaan die verband houden met het bedienen van klanten. Handel voor eigen rekening zou dan niet meer mogen.

Meer stabiliteit betekent echter wel dat banken voortaan voorzichter moeten zijn in het verstrekken van nieuwe hypotheken. In de toekomst zou dit ertoe kunnen leiden dat huizenkopers nog maximaal 80% van de waarde van de woning mogen lenen. Het kabinet heeft besloten om dit percentage tot 2018 te verlagen naar 100%, maar dit is volgens de commissie nog niet voldoende vanwege de huidige situatie op de woningmarkt en de nog altijd dalende woningprijzen.

Bron: Telegraaf

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Perceel

Een perceel is een stuk grond waarvoor één rechtsorde geldt, dat wil zeggen dezelfde eigenaar en hetzelde eigendomsrecht. Heeft iemand een stuk grond waarvoor hij voor een deel een ander …