CDA: Belastingen niet langer baseren op WOZ-waarde

27 november 2013

HOUTEN – Het CDA is van mening dat er kritisch bekeken moet worden of gemeenten wellicht op andere wijze belastingen kunnen heffen dan nu gebruikelijk is, aan de hand van WOZ-waarde. 

Huiseigenaren dienen jaarlijks diverse belastingen te betalen, waaronder bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting (OZB), die berekend worden aan de hand van de waarde van de woning. De gemeente stelt voor deze berekening een WOZ-waarde vast, waar men binnen twee weken bezwaar tegen kan maken. In 2010 werden echter 70 gemeenten onder verscherpt toezicht geplaatst omdat er grote fouten gemaakt werden bij het vaststellen van de WOZ-waarde. 

CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg is dan ook van mening dat er een discussie gevoerd moet worden of de WOZ-waarde wel de juiste manier is om gemeentebelastingen op te baseren. 
Een concreet voorstel voor hoe het ander moet had van Toorenburg nog niet, maar wellicht is heffing via ingezetenbelastingen of inkomstenbelastingen een optie.
D66-Kamerlid Wouter Koolmees geeft aan dat hij vreest dat meer belasting op arbeid leidt tot minder stimulering om te gaan werken. 

Sinds de economische crisis blijken huizen moeilijker verkoopbaar, wat ervoor zorgt dat men sneller van mening is dat de waarde van de woning te hoog ingeschat wordt door de gemeente. Voor taxateurs is het ook lastiger om te waarde van een woning in te schatten, aangezien er minder huizen worden verkocht en er dus weinig vergelijkingsmateriaal is. 
Staatssecretaris van Financiën Frans Weeker werd om opheldering gevraagd.
Weekers stelt dat hij hoge verwachtingen heeft bij de stappen die ondernomen worden ter bevordering van de transparantie van het systeem. Met ingang van medio 2014 wordt het voor burgers mogelijk om beter in te zien hoe de WOZ-waarde van hun woning tot stand is gekomen en kunnen zij tevens de WOZ-waarden van buren en andere vergelijkbare woningen inzien ter vergelijking. Tevens benadrukt hij dat het toezicht op de waardering van de woningen is opgeschroefd. 

Bron: Nu.nl

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Juridische looptijd

De juridische looptijd is de looptijd waarvoor een overeenkomst, zoals een overeenkomst van geldlening gesloten is. Deze looptijd hoeft niet gelijk te zijn aan de economische looptijd van een hypothecaire …