Bouwers klagen over grondbeleid van gemeenten

11 oktober 2007

HOUTEN – Bouwondernemers en ontwikkelaars klagen dat hun marges steeds kleiner worden. De bouwkosten worden hoger, terwijl gemeenten hun grondprijzen nauwelijks verlagen. Sommige bouwbedrijven gaan hierdoor zelfs over de kop.

Volgens de Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers (NVB) stijgen de bouwkosten dit jaar met 8 tot 10%. De vrij-op-naam prijzen van nieuwbouwhuizen stijgen momenteel nog (met 4% op jaarbasis), maar het is niet ondenkbaar dat die prijzen gaan dalen. Kortom, er heerst angst in de bouwbranche. Bouwers en projectontwikkelaars stellen projecten uit of ze vertragen ze. Dit brengt de jaardoelstelling van de overheid, om zeker 80.000 nieuwbouwwoningen te bouwen, in gevaar.

Volgens Nico Rietdijk,  directeur van NVB, dreigt hetzelfde te gebeuren als in de periode van 2002 tot 2006. Toen doken de nieuwbouwprijzen onder de stichtingskosten, dat zijn alle kosten voor een nieuwbouwwoning. Het verschil is alleen, dat in die periode veel luxeprojecten werden teruggebracht naar goedkopere projecten, en nu worden vooral startersprojecten de dupe.

De NVB constateert dat gemeenten, vooral de kleine gemeenten, hun grondprijzen nauwelijks verlagen. De Vereniging van Grondbedrijven in Nederland (VVG) weerspreekt dit en wijst op haar beurt naar de projectontwikkelaars. VVG-voorzitter Edo Arnoldussen zegt dat gemeenten zelf ook willen dat er wordt gebouwd. Niet de gemeenten, maar vooral de projectontwikkelaars hebben geprofiteerd van de grondprijshausse, aldus Arnoldussen.

Maar Peter Boelhouwer, hoogleraar volkshuisvesting aan de TU Delft, beaamt de klacht van de bouwers. Hij signaleert starheid bij de gemeenten. Volgens Boelhouwer maken gemeenten afspraken om minder duur te bouwen, in hogere dichtheden met minder kwaliteit. Zo sturen gemeenten op grondopbrengst in plaats van op planopbrengst.

Volgens Ted Zwietering van het Haags Ontwikkelingsbedrijf werken gemeenten met richtprijzen. Gemeente Den Haag hanteert bepaalde marges en als de grondprijs daaronder komt, zoekt de gemeente naar mogelijkheden om de stichtingskosten van een complex te drukken, aldus Zwietering. "De grondprijs verlagen? Daarvoor zouden we naar de raad moeten. En de grondprijs moet ook onze kosten dekken, zoals het aankopen van vastgoed, slopen, bouwrijp maken van gronden en het aanleggen van straten."

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wacht een aantal gemeenten liever met plannen dan de grondprijs te verlagen.

Bron : Vereniging Eigen Huis

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Beheerbeding

Het beheerbeding wordt opgenomen in de hypotheekakte om de hypotheekgever te verplichten zijn woning in goede staat te onderhouden.