Bijna helft Nederlanders wil verhuizen

13 februari 2009

Uit het woonpeil-onderzoek van de Vereniging Eigen Huis blijkt dat 46 procent van de Nederlanders erover denkt in de komende twee jaar te gaan verhuizen. 13 procent is zeker van de verhuisplannen.

Uit deze cijfers kan worden geconcludeerd dat de kredietcrisis geen negatieve invloed heeft op de verhuiswensen van Nederlanders. Het moment waarop potentiële verhuizers willen verhuizen, brengt wel enige twijfel met zich mee. Voor de meesten lijkt dit moment nog niet het juiste. 

69 procent van de Nederlanders vindt het nu niet het juiste moment om hun huis in de verkoop te zetten. Het vertrouwen van de consument in de markt is erg laag, de prijzen staan onder druk en het aanbod aan woningen is op dit moment erg groot. Dit zijn allemaal argumenten waarom mensen nu liever niet het huis willen verkopen. Ze staan er negatiever tegenover dan twee maanden geleden, toen 64 procent het nog een verkeerd moment vond om een huis in de verkoop te zetten. Er is ook een kleine groep (23 procent) die denkt dat het nu wel een goed moment is om een huis te verkopen. Zij verwachten hoogstwaarschijnlijk een nog verdere daling van de huizenprijzen.

De voorkeur van de Nederlanders verschuift, ondanks de prijsdaling van koopwoningen, toch richting de huurwoning. Vorig jaar wilde nog 23 procent een huurwoning en 63 procent een koopwoning. Nu wil 32 procent een huurwoning en 52 procent een koopwoning. Dit heeft volgens de vereniging te maken met de onzekerheid over werkgelegenheid en de prijzen van koopwoningen.

Bron: metro

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Bewonersverklaring

De bewonersverklaring is een verklaring die bij premiekoopwoningen vereist is. De eigenaar stelt het Ministerie van BZK hiermee op de hoogte van het feit dat de bewoner een woning ook …