Bijna 40% van inkomen huiseigenaren gaat op aan wonen

23 augustus 2011

HOUTEN – Vereniging Eigen Huis kwam vorige week met kritiek op de ‘woonquote’, welke de overheid eerder vaststelde. Volgens de belangenbehartiger is de eigenwoningbezitter gemiddeld een veel groter deel van het inkomen kwijt aan wonen dan waar de overheid haar beleid op baseert. Zo zou niet 26,3% maar 38,6% van het inkomen opgaan aan wonen. Dit verschil is te wijten aan het ten onrechte ‘vergeten’ van de kosten voor onderhoud en verbetering van de woning, aldus Vereniging Eigen Huis.

Welk deel van het netto-inkomen opgaat aan wonen voor zowel huurders als kopers, wordt bijgehouden in de vorm van de zogeheten woonquotes. Hierbij worden de huur- en hypotheeklasten, energiekosten en andere vaste lasten meegerekend. De overheid stemt haar beleid mede af op deze woonqoutes en bepaalt aan de hand hiervan of er bijvoorbeeld lastenverhoging of lastenverlaging dient plaats te vinden. Vereniging Eigen Huis is nu dus van mening dat het cijfer voor huiseigenaren niet klopt.

Overheidsonderzoek wees uit dat bezitters van een koopwoning gemiddeld 26,3% van het inkomen besteden aan wonen, bij huurders zou dit percentage op 36,6% liggen. Bob Maas, woningmarktspecialist van Vereniging Eigen Huis geeft aan: “Bij eigenwoningbezitters zijn de kosten voor onderhoud en verbetering van de woning hierin ten orechte ‘vergeten’. Simpelweg omdat daar geen duidelijke cijfers over zijn. Nu wij dit wel hebben onderzocht, kunnen we de cijfers hierop aanpassen.” Door de gemiddelde kosten voor onderhoud en verbetering van de woning bij de eerder genoemde kosten op te tellen, kwam de belangenbehartiger uit op een woonquote voor kopers van 38,6% in plaats van 26,3%.

Bron: Vereniging Eigen Huis

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Assurantiebeding

Als het onderpand teniet gaat (bijv. bij brand), zorgt dit beding ervoor dat de uitkering van de verzekeraar rechtstreeks aan de geldverstrekker toekomt. Dit beding is in 1993 in de …