Bevolkingsgroei als fundament voor huizenmarkt

4 november 2015

HOUTEN – De bevolkingsgroei in Nederland houdt de vraag naar huizen en tevens de huizenprijzen op peil. Ook in het Verenigd Koninkrijk en Ierland is dit het geval. Dit concludeert kredietbeoordelaar Moody's maandag in een rapport over de huizenmarkt in een aantal Europese landen. 

"De groeiende bevolking in deze landen, in combinatie met een te laag woningaanbod en een robuuste economische groei, vormt een fundament voor de huizenprijzen. Dat draagt bij aan terugdringen van verliezen op woninghypotheken", aldus de kredietbeoordelaar.

Verwacht wordt dat het aantal 25- tot 30-jarigen, de leeftijdscategorie waarin de meeste mensen voor het eerst een huis kopen, grotendeels op peil blijft tot 2020. Dit geldt voor zowel Nederland als het Verenigd Koninkrijk. In Ierland zal deze groep krimpen, maar bieden het economische herstel en de aantrekkende arbeidsmarkt compensatie.

De verwachting is dat de Nederlandse bevolking tot 2020 zal groeien met 1,5%. In het Verenigd Koninkrijk bedraagt die groei 3,2%. In Ierland zal het groeitempo de komende vijf jaar dalen 0,2% en voor Italië gaat men zelfs uit van een halvering ten opzichte van de afgelopen vijf jaar, tot 1,7%. De Spaanse bevolking zal met 1,3% krimpen.

In Spanje kan het effect van de krimpende bevolking echter gecompenseerd worden door het economisch herstel. "In Spanje en Ierland zullen steeds meer starters zich een huis kunnen veroorloven dankzij de gunstige vooruitzichten voor de werkgelegenheid en de inkomens en het nog lage prijspeil."

De huizenprijzen in Italië zullen naar verwachting stabiel blijven, doordat de langzamere bevolkingsgroei dan voorheen de vraag naar woningen zal drukken.

Bron: Nu.nl 

 

 

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Waardering Onroerende Zaken

WOZ staat voor Wet Waardering Onroerende Zaken. Op basis van deze Wet wordt de waarde van alle onroerende zaken in Nederland bepaald.