Klik hier om WhatsApp te openen

Betaalbaarheid woningen neemt af in 2018

Het was de laatste tijd al veel in het nieuws: hoe het voor starters steeds moeilijker is om een huis te kopen met de krapte op de woningmarkt en als gevolg daarvan de snel stijgende huizenprijzen. Het Economisch Bureau van de ING voorspelt dat de betaalbaarheid van woningen verder afneemt in 2018.

Geen evenwicht meer

De combinatie van de stijgende huizenprijzen én de dalende hypotheekrentes zou kunnen werken, mits in evenwicht. Maar de voorspellingen voor 2018 zijn wat dat betreft niet zo rooskleurig. Tussen 2013 en 2016 steeg de betaalbaarheid van woningen, want de kopers konden de stijgende huizenprijzen compenseren met de dalende rentes. Maar aan dat laatste lijkt een eind gekomen: de hypotheekrentes zullen niet veel verder dalen (wellicht zelfs weer stijgen), terwijl de huizenprijzen nog steeds flink stijgen.

Betaalbaarheid neemt af

Het ING Economisch Bureau verwacht dat de huizenprijzen in 2017 met gemiddeld 7% stijgen en in 2018 met 5%. Dat betekent niet dat de betaalbaarheid van woningen volgend jaar toeneemt, maar – in combinatie met de voornoemde hypotheekrentes die niet meer dalen – juist afneemt. Inmiddels gaat 23% van het inkomen naar hypotheeklasten, dat is hoger dan het gemiddelde in de afgelopen 20 jaar. Eén lichtpuntje: het is nog altijd onder de 27% die starters in crisisjaar 2008 kwijt waren aan hun hypotheeklasten.

Positiever beeld?

Op het voorgaande kan wel iets worden aangemerkt: als de aflossing van de hypotheek niet wordt meegeteld in de hypotheeklasten, ontstaat een veel positiever beeld. Aan rentebetalingen zijn woningeigenaren namelijk slechts 9% van hun inkomen kwijt. Toch heeft het niet heel veel zin van dit rooskleurige beeld uit te gaan, kopers zijn immers sinds 2013 verplicht af te lossen.

Waarmee kunnen we je helpen?