Bespaar met de belastingtips van hypotheekrente.nl

20 februari 2008

De jaaropgaven zijn verstuurd, de bankafschriften zijn opgezocht en de WOZ beschikkingen zijn ontvangen. Tijd voor het jaarlijkse, administratieve hoogtepunt; de aangifte inkomstenbelasting. Deze dient u voor 1 april ingestuurd te hebben.
Veel Nederlanders zullen deze lastig klus graag uitbesteden aan een specialist, maar steeds meer mensen kiezen ervoor om de aangifte zelf te doen. hypotheekrente.nl heeft voor hen een paar handige tips verzameld waar mogelijk veel geld mee bespaard kan worden.

Verlaag zelf uw WOZ-waarde
Uiterlijk 1 maart valt de nieuwe beschikking van de WOZ-waarde van uw eigen woning op de deurmat. De nieuwe woz-waarde is de prijs die u bij verkoop op 1-1-2007 volgens de gemeente zou krijgen. De beschikking wordt gebruikt voor drie belastingen: de gemeentelijke onroerend zaakbelasting (ozb), de inkomstenbelasting en een heffing van het waterschap.
Om de woz-waarde van uw woning te taxeren, wordt gekeken naar de prijzen van vergelijkbare verkochte panden. Verstrekte bouwvergunningen van de gemeente voor een dakkapel, een tuinhuisje etcetera zijn waardeverhogend.
Vaak is het heel goed mogelijk om de getaxeerde WOZ-waarde omlaag te krijgen. Vraag bij de gemeente gratis een taxatieverslag op. Hierin worden vaak vergelijkbare woningen vermeld. Via het kadaster kunt u tegen een kleine vergoeding de prijzen van recent verkochte vergelijkbare woningen bekijken. Mochten die voor minder zijn verkocht dan de uw WOZ-waarde, dan kunt u al bezwaar maken bij uw gemeente.
Belangrijker is nog om te letten op factoren die de waarde van uw woning zouden kunnen verminderen. Woont u bijvoorbeeld naast een peuterspeelzaal, of in de buurt van een daklozenopvang. Ruikt u als de wind verkeerd staat de uitlaatgassen van de fabriek die een paar honderd meter verderop staat? Heeft u geen parkeerplaats? Allemaal zaken waar geen rekening mee wordt gehouden door uw gemeente, maar wel van invloed kunnen zijn op de WOZ-waarde.
Als u bezwaar wilt maken tegen de getaxeerde WOZ-waarde, moet u dat binnen zes weken doen.

Hypotheekrente-aftrek: soms voor twee eigen woningen
Normaal gesproken kunt u slechts voor één woning hypotheekrente in aftrek brengen. Heeft u echter een nieuwe woning gekocht maar de oude nog niet verkocht, dan is er een uitzondering. In dat geval mag u gedurende maximaal het lopende kalenderjaar en de daarop volgende twee jaar de hypotheekrente voor beide woningen in aftrek brengen. De oude woning moet wel te koop staan en leeg zijn. Een dergelijke regeling geldt ook in de situatie waarbij de nieuwe woning nog in aanbouw is.

Heeft u in 2007 een lening afgesloten voor woningverbetering?
De rente die u daarover heeft betaald is in veel gevallen aftrekbaar. Wist u dat dit ook geldt voor de inbouwapparatuur van een nieuwe keuken? Let op: voor losstaande apparaten, bijvoorbeeld een koelkast of fornuis geldt dit helaas niet.

Meer tips of hulp nodig bij uw aangifte? Kijk dan op de site van OBP.nl.

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Rentemarge

Het verschil tussen de debetrente en creditrente is de rentemarge. Deze rentemarge is de voornaamste bron van inkomen voor een bank.