Belastingen huiseigenaren nemen fors toe in 2020

11 december 2019

De onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt komend jaar met gemiddeld 4%, zo concludeerde de Vereniging Eigen Huis (VEH) na grootschalig onderzoek. Dat is ver boven de verwachte inflatie van 1,3%. Daarnaast stijgt de afvalstoffenheffing landelijk ook nog eens met 8%.

Meer dan 10%

In opdracht van de VEH werden belastingpercentages van 113 gemeenten vergeleken. In twaalf van de onderzochte gemeenten hebben de woningeigenaren pas echt pech: daar stijgt de ozb met meer dan 10%. Pas in februari wordt bekend hoe hoog de ozb-cijfers uitvallen in de overige 200 gemeenten.

Wmo & jeugdzorg

De toename van de ozb is bijna verdubbeld ten opzichte van 2019, hoe komt dit? Gemeenten zelf geven aan dat ze meer geld nodig hebben om de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit te voeren, daarnaast zijn er fikse tekorten in de jeugdzorg. Dit lijkt een belangrijke aanleiding voor de ozb-tariefverhoging. Ook gaven gemeenten al eerder aan dat ze überhaupt kampen met tekorten omdat ze minder geld van het Rijk krijgen. Landelijk is er namelijk een overschot op de begroting, wat doorwerkt in het geld dat de gemeenten krijgen toebedeeld.

Huiseigenaar dupe

De Vereniging Eigen Huis neemt het op voor de huiseigenaar in verschillende nieuwsberichten die over de ozb-verhoging verschijnen. In het Algemeen Dagblad zegt Rob Mulder (directeur belangenbehartiging VEH) het bijvoorbeeld zo: ‘De bekostiging van Wmo en jeugdzorg is een zaak tussen de rijksoverheid en gemeentelijke overheden. Zij moeten dit onderling regelen, laat de huiseigenaar hierbuiten.’

€200,- meer belasting

In Laarbeek (Brabant) stijgt de ozb het meest, met maar liefst 32,5%. Hierdoor betaalt een woningbezitter daar volgend jaar gemiddeld €89,- meer belasting. Maar daar blijft het niet bij, ook de afvalstoffenheffing neemt toe met bijna 50%, waardoor een Laarbeker gemiddeld €200,- meer belasting betaalt.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Looptijd

De looptijd is de periode waarvoor een financiering wordt afgesloten. Deze periode kan verschillen, maar is in veel gevallen 30 jaar.