Veel bezoekers NVM Open Huizen Dag

12 april 2017

De halfjaarlijkse NVM Open Huizen Dag is weer goed bezocht. Het aantal bezoeken aan de 22.000 deelnemende woningen kwam dit keer uit op ruim 100.000, blijkt uit een enquête van de NVM.

Vooral buitengebied in trek tijdens OHD

De NVM Open Huizen Dag, die elk halfjaar plaatsvindt, heeft weinig van zijn aantrekkingskracht verloren en blijft in trek. ‘Al zien we de belangstelling voor deelname verschuiven naar de regio’s buiten de Randstad’, zegt NVM-woordvoerder Roeland Kimman. ‘In de Randstad, en dan vooral de grote (studenten)steden Amsterdam en Utrecht, neemt de interesse om deel te nemen langzaam af. Dat komt doordat verkopers in die krappe en oververhitte woningmarkt de extra aandacht uit de NVM Open Huizen Dag niet meer direct nodig hebben. Maar de huizen die in de Randstad deelnamen hadden over het algemeen grote belangstelling. En ook in de provincies was de belangstelling groot.’

Minder aanbod

Door de oplevende economie, de lage rente en het toegenomen consumentenvertrouwen worden woningen sneller verkocht en is er minder aanbod. Kimman: ‘Ruim 25 procent van de te koop staande woningen van de NVM deed in deze voorjaarseditie van de NVM Open Huizen Dag mee.’ De volgende NVM Open Huizen Dag is op zaterdag 30 september.

Auteur: Jolanda van den Berg

Over hypotheken

Overmacht

Overmacht betekent dat iemand niet aan zijn (contractuele) verplichtingen kan voldoen doordat een voorval zich buiten zijn schuld en/of risico voordoet.