Begrotingstekort valt lager uit

23 augustus 2012

HOUTEN – Het Nederlandse begrotingstekort lijkt gunstiger uit te vallen dan waar de vijf partijen van de Kunduz-coalitie op uit kwamen begin dit jaar. Uit een nieuwe raming van het Centraal planbureau (CPB) blijkt dat het tekort volgend jaar uitkomt op 2,7%.

In 2013 zal de Nederlandse economie aantrekken met een bescheiden groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP) van 0,75%. Dit is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van een krimp van 0,5% van dit jaar, aldus het CPB. Op Prinsjesdag wordt de nieuwe raming definitief bekend gemaakt.

Het Kunduz-akkoord had tot doel om aan de Europese norm van 3% als maximaal begrotingstekort te voldoen en zo een boete te ontlopen. Men kwam met het akkoord uit op 2,9%. Meerdere partijen uit deze Kunduz-coalitie hebben echter al aangegeven wijzigingen te willen aanbrengen in het akkoord. Dit omdat zij hun eigen verkiezingsprogramma’s als uitgangspunt willen nemen. Maandag komt het CPB met doorrekeningen van deze wijzigingen, bij deze berekeningen heeft men echter nog gebruik gemaakt van de oude cijfers.

Bron: Nu.nl

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Keurmerk hypotheek bemiddeling

Dit is een keurmerk dat wordt verstrekt door de onafhankelijke Stichting Keurmerk Hypotheekbemiddeling. Het keurmerk is in het leven geroepen door o.a. consumentenorganisaties om aan de klanten duidelijkheid te verschaffen …