Basel 4-akkoord: hogere buffers voor banken

12 december 2017

Centrale bankiers van de grootste economische mogendheden ter wereld hebben recent, na lang overleg een bijzonder compromis gesloten. Het komt erop neer dat banken straks minder ruimte krijgen om hun kapitaaleisen zelf te berekenen. Wat betekent dit voor de Nederlandse banken en hun klanten?

Basel 4

Mario Draghi, president van de ECB en voorzitter van het machtigste orgaan van de financiële wereld, de GHOS, presenteerde recent het Basel 4-akkoord. Het is een aanpassing op een akkoord dat vlak na de financiële crisis, in 2010, is gesloten en toekomstige crises op de financiële markt moet verzachten.

Een buffer van 72,5%

De voornoemde aanpassing bestaat uit het vaststellen van een buffer of een ‘kapitaalvloer’ die de bank sowieso moet aanhouden. Waar allerlei Noord-Europese banken deze vloer op ongeveer 70% wilden instellen, zagen Amerikaanse geldverstrekkers meer in een buffer van 75%. Uiteindelijk is er tot een compromis besloten van 72,5%.

Reactie op hogere buffers

Dit betekent dat de Nederlandse banken vanaf 2027 flink hogere buffers moeten aanhouden. Gaat de klant dit merken? En: gaan de kosten van deze kapitaalvloer worden doorberekend aan de hypotheekklanten van de banken? Minister van Financiën Hoekstra en andere Nederlandse financiële autoriteiten menen van niet.
De Nederlandse banken hebben zich hier de afgelopen jaren namelijk al op voorbereid, zelfs op zwaardere eisen, en zullen hier waarschijnlijk gewoon mee om kunnen gaan zonder dat de klant er de dupe van wordt.

Afbeelding: Mario Draghi, president van de ECB en voorzitter van de GHOS

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Legator

De legator is de erflater die het testament heeft opgemaakt.