Banken werken aan probleem rond particuliere erfpacht

11 mei 2011

HOUTEN – Banken hebben in samenwerking met erfpachters en andere partijen belangrijke stappen gezet richting het oplossen van het probleem rond particuliere erfpacht. Dit maakte de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) bekend.

De NVB meldde dat er door de banken criteria zijn opgesteld voor erfpachtovereenkomsten, welke door de partijen gezamenlijk verder zullen worden uitgewerkt. Het is van belang dat uiteindelijk alle betrokken partijen deze criteria ondersteunen. Tevens wordt er ook gekeken naar mogelijkheden voor modelcontracten en een eventueel keurmerk voor erfpachtovereenkomsten.

Alle afspraken zijn erop gericht om zowel kopers als verkopers van huizen op erfpacht, duidelijkheid te verschaffen over de ‘deugdelijkheid en financierbaarheid’ van erfpachtovereenkomsten.

Sinds begin vorig jaar zijn banken zeer terughoudend in het verstrekken van hypotheken aan eigenaren met een woning op particuliere erfpacht. De oorzaak hiervoor ligt bij de grote onduidelijkheid over de voorwaarden en de toekomstige hoogte van de erfpacht. Er staan in Nederland tienduizenden woningen op grond van kerken, universiteiten, Staatsbosbeheer, boeren en andere particulieren. Sinds de banken begin vorig jaar weigeren hypotheken te verstrekken op dergelijke woningen, zijn deze huizen praktisch onverkoopbaar geworden.

De Vereniging Eigen Huis is van mening dat banken hun huidige klanten niet in de steek kunnen laten en in problemen mogen brengen zoals dat nu sinds ruim een jaar gebeurt. Volgens de Vereniging kunnen banken woningbezitters helpen door een verklaring van erfpachtacceptatie af te geven wanneer zij hun huis te koop zetten. Een dergelijke verklaring houdt in dat een koper geen probleem zal ondervinden van het feit dat de woning op particuliere erfpachtgrond staat, wat betreft het verkrijgen van een hypotheek.

Bron: Nu.nl  

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Geldgever

De geldgever is de partij die het geld verstrekt. Ook wel hypotheeknemer of hypotheekhouder genoemd.