Banken stellig omtrent hypotheeknormen

8 september 2011

HOUTEN – Dringende oproepen vanuit de woningmarkt ten spijt, weigeren de Nederlandse banken in gesprek te gaan met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) over versoepeling van de hypotheeknormen. Brancheorganisatie Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zegt vast te blijven houden aan de eigen strengere leennormen, de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF).

Vereniging Eigen Huis, makelaars, hypotheekadviseurs en projectontwikkelaars hebben de handen ineen geslagen om banken en verzekeraars op te roepen tot het hanteren van de soepelere, maar net zo veilige, NHG-normen. Tevens heeft men minister De Jager van financiën verzocht in te grijpen wanneer zij dit blijven weigeren. De manier waarop banken en verzekeraars de normen nu hanteren, maakt het voor starters en lagere inkomens vrijwel onmogelijk om nog een toereikende hypotheek te verkrijgen maakt dat de doorstroming van de woningmarkt ernstig wordt belemmerd, aldus de marktpartijen.

Sinds 1 augustus hanteren hypotheekvertrekkers hun eigen leennormen, hierbij kunnen huizenkopers nog maximaal 106% van de aankoopwaarde van de woning financieren. Onder de NHG-norm zou deze bovengrens op 108% liggen. Tevens biedt de NHG-norm meer ruimte voor het meefinancieren van verbouwingskosten.

De banken laten weten hun eigen code als leidraad te behouden en slechts bij uitzondering gebruik te maken van de NHG. “We doen dit primair om de consument te beschermen. We zien geen reden om daar nu van af te wijken of hierover in gesprek te gaan met de NHG”, aldus een zegsman. “De verschillen tussen 108% en 106% zijn niet zo groot als ze worden voorgesteld door partijen.”

Directeur Karel Schiffer van de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), de verstrekker van de hypotheekgarantie, laat weten de huidige situatie waarin banken de NHG-norm niet hanteren, bizar te vinden. “Minister De Jager heeft aangegeven beide normen veilig te vinden. Banken hebben in een eenzijdig besluit, zonder enig overleg, besloten om de leencapaciteit te beperken. Dat is opmerkelijk, want daarmee zeggen ze de NHG niet verantwoord te vinden. We hebben de NVB verzocht om te praten hoe we nu verder moeten. Op een antwoord wachten we nog.”

Schiffer attendeerde tevens minister Donner op de gevolgen voor de woningmarkt. Volgens de directeur moeten alle partijen om de tafel om een meer eenduidige regie op de woningmarkt te krijgen. “Eerst wordt de overdrachtsbelasting verlaagd, drie weken later wordt de leencapaciteit beperkt en vervalt de btw op woningverbetering, nu is de kans groot dat de NHG-kostengrens per 1 januari naar beneden gaat. We moeten wel voorkomen dat het doorslaat en jonge starters niet meer op de woningmarkt terechtkomen, terwijl er duizenden woningen klaarstaan.”

Bron: Telegraaf.nl

 

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Renteherziening

Op het moment dat de afgesproken rentevastperiode afloopt stuurt de geldverstrekker een voorstel om de hypotheek te verlengen. Dit voorstel wordt een renteherziening genoemd en hierin staat de rente van dat …